Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Instrukcijas

Instrukcija E-adreses izveidošanai.

13. oktobris, 2022

Šī instrukcija ir paredzēta ātrai un secīgai E-adreses reģistrēšanai un turpmākajai lietošanai.

E-paraksts

13. oktobris, 2022

Katru dienu mēs saņemam lielu skaitu jautājumu par to, kā izveidot elektronisko parakstu. Jūsu ērtībai esam izveidojuši ērtu elektroniskā paraksta reģistrācijas instrukciju. Tagad, neizejot no mājām, 3-4 dienu laikā, Jūs varat izveidot elektronisku parakstu ar mobilo aplikāciju eParaksts mobile palīdzību.

Ko darīt, ja parādnieks labprātīgi nepilda Rīgas šķīrējtiesas nolēmumu?

13. oktobris, 2022

Var gadīties, ka saņemot Rīgas šķīrējtiesas spriedumu par parāda piedziņu, Parādnieks nesteidzas labprātīgi izpildīt to noteiktajos termiņos. Ko darīt šajā situācijā Kreditoram?

Kā bezmaksas pārbaudīt fiziskās personas deklarēto dzīvesvietas adresi?

13. oktobris, 2022

Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā, ir svarīgi pārbaudīt norādītās atbildētāja adreses pareizību. Nepareizi norādīta adrese var kļūt par pamatojumu izpildraksta izsniegšanas atteikšanai. Kā ātri uzzināt vai cilvēks ir deklarēts pēc konkrētās adreses?

Kā sazināties ar meklējamo personu?

13. oktobris, 2022

Fizisko personu datu aizsardzības likums aizliedz Pārvaldei izpaust ziņas no Iedzīvotāju reģistra par citu personu, izņemot gadījumus, kad pati meklējamā persona tam ir piekritusi.

Instrukcija izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra par deklarēto dzīvesvietu

11. oktobris, 2022

Izziņu par deklarēto dzīvesvietu no iedzīvotāju reģistra var saņemt fiziskas un/vai juridiskas personas par citu fizisku personu uz motivēta iesnieguma pamata

Jūs varat atgūt iemaksāto PVN!

11. oktobris, 2022

Kā pareizi norakstīt bezcerīgos parādus?
Kādi soļi jāveic, lai atgūtu iemaksāto PVN?

Ko darīt, ja atbildētājs ir ārvalstīs?

11. oktobris, 2022

Bet ko darīt, ja atbildētājs ir ārvalstīs? Kā saņemt izpildrakstu pret ārvalstnieku un kur to darīt?

Kas jādara, ja rajona (pilsētas) tiesa atteikusi izsniegt izpildrakstu?

7. augusts, 2022

Var gadīties, ka rajona (pilsētas) tiesa atsaka izsniegt izpildrakstu Rīgas šķīrējtiesas spriedumam par piespiedu izpildi. Ko tādā gadījumā darīt Kreditoram?