Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Jūs varat atgūt iemaksāto PVN!

11. oktobris, 2022

Kā pareizi norakstīt bezcerīgos parādus?
Kādi soļi jāveic, lai atgūtu iemaksāto PVN?

Ja uzņēmumam ir parāds un ir liela varbūtība, ka tas netiks atdots, tad tas ir jānoraksta. Norakstot zaudēto parādu, uzņēmumam ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.

2013. gada 1. janvārī ir stājies spēkā “Pievienotās vērtības nodokļa likums”. Minētā likuma 105. pants paredz priekšnodokļa korekcijas zaudētiem parādiem.
Par parāda rašanās brīdi tiek uzskatīta nākošā diena pēc datuma, kad preču un pakalpojumu saņēmējam bija jānorēķinās ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju, bet apmaksa netika veikta.

Lai varētu samazināt budžetā samaksātā nodokļa summu par zaudētā parāda nodokļa summu, ja parāds ir lielāks par 426,66 EUR, ir jāizpildās sekojošiem nosacījumiem:
- par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir izrakstīts rēķins vai nodokļa rēķins;
- parāds ir radies pēdējo triju taksācijas gadu laikā;
- par veikto darījumu ir aprēķināts nodoklis, un tas ir norādīts attiecīgā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā;
- zaudētā parāda summa ir norakstīta no nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu summas vai tieši zaudējumos (izdevumos) reģistrēta nodokļa maksātāja grāmatvedībā kārtējā taksācijas periodā vai kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem;
- preču vai pakalpojumu saņēmējs ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju nav saistītas personas likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
- preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir pārtraukta vismaz pirms sešiem mēnešiem un nav atjaunota;
- reģistrēts nodokļa maksātājs nav nodevis (cedējis) savas prasījuma tiesības citai personai;
- reģistrēts nodokļa maksātājs var pierādīt, ka tas ir veicis pasākumus zaudētā parāda atgūšanai;
- preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs līdz pēctaksācijas gada 1. martam ir nosūtījis preču vai pakalpojumu saņēmējam, kurš ir reģistrēts nodokļa maksātājs vai kurš preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī bija reģistrēts nodokļa maksātājs, informāciju par to, ka attiecīgais parāds šā likuma izpratnē tiek uzskatīts par zaudēto parādu;
- jābūt tiesas spriedumam par parāda piedziņas prasību no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja aktam par parāda piedziņas neiespējamību.

Attiecīgi, lai norakstītu bezcerīgo parādu un samazinātu valsts budžetā iemaksājamo PVN nodokļa summu, Jums ir nepieciešams saņemt tiesas nolēmumu. Pats ātrākais veids kā saņemt tiesas nolēmumu ir iesniegt prasības pieteikumu Rīgas Šķīrējtiesā. Piemēram, pamatparāda summa ir 10 000,-EUR, iemaksātā PVN summa ir 2100,- EUR. Lai varētu samazināt budžetā samaksāto nodokļa summu 2100,- EUR apmērā ir jāsamaksā tiesas izdevumus Rīgas Šķīrējtiesā 523,- EUR apmērā (bez PVN). Ja sniegt prasības pieteikumu valsts tiesā, tad valsts nodeva sastādīs 616,35,- EUR apmērā un tiesāšanās process var ieilgt uz vairākiem gadiem.

Uzmanību! Lai iesniegtu prasības pieteikumu Rīgas Šķīrējtiesā ir nepieciešams, lai līgumā un/vai preču vai pakalpojumu pavadzīmēs - rēķinos ir iekļauta šķīrējtiesas atruna (klauzula).

Izmantojiet savas tiesības un likumā paredzētos instrumentus, lai samazinātu vai atgūtu valsts budžetā iemaksātās PVN nodokļa summas.
Izvēlieties un sadarbojieties ar profesionāļiem. Visos jautājumos lūdzam zvanīt pa tālr. 67365100 vai rakstīt uz e-pastu .
Uz tikšanos Rīgas Šķīrējtiesā!

Ar cieņu un vēlot veiksmi,
Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētājs Jurijs Ņikuļcovs

 

Kopīgot: