Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Priekšrocības

Šķīrējtiesnešu augstais kvalifikācijas un kompetences līmenis

Rīgas Šķīrējtiesas spēcīgo šķīrējtiesnešu sastāvu atzinīgi vērtē gan daudzi uzņēmēji, gan profesionāli juristi. Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesneši ir zvērināti advokāti, advokātu kolēģijas locekļi, juristi ar lielu pieredzi strīdu izskatīšanā, profesionāļi savā jomā, sabiedriski aktīvi cilvēki, plašsaziņas līdzekļu personas, pasniedzēji, darba grupu locekļi jaunu likumu izstrādē un Latvijas Republikas spēkā esošo likumu grozījumu izstrādē. Tie ir cilvēki, kuriem ir nevainojama reputācija un viņiem tā rūp, un tas sniedz mieru un pārliecību, ka pieņemtais lēmums būs godīgs un objektīvs. Rīgas šķīrējtiesas štatā ir 57 tiesneši.

Tehniskais atbalsts

Rīgas šķīrējtiesa operatīvi sniedz kvalificētas konsultācijas, piedāvā bezmaksas dokumentu veidlapu paraugus, līgumu korekciju, noderīgu informāciju rakstu veidā mājaslapā un informātivo vēstuļu veidā mūsu abonentiem, publikāciju veidā sociālajos tīklos, u.c.

Tehniskais atbalsts

Rīgas šķīrējtiesa operatīvi sniedz kvalificētas konsultācijas, piedāvā bezmaksas dokumentu veidlapu paraugus, līgumu korekciju, noderīgu informāciju rakstu veidā mājaslapā un informātivo vēstuļu veidā mūsu abonentiem, publikāciju veidā sociālajos tīklos, u.c.

Personiskais kabinets

Tiem, kuri izskata strīdus Rīgas šķīrējtiesā, ir izveidots resurs, kas ļauj jebkurā mirklī noskaidrot, kādā stadijā atrodas iesniegtā lieta un būt informētam par visu procesu. Piekļuve personiskajam kabinetam ir gan prasītājam, gan atbildētājam, tā nodrošinot pusēm konfidencialitāti. Informāciju, par personiskā kabineta pieejas datiem vai citiem jautājumiem, var saņemt Rīgas šķīrējtiesas kancelejā.

Strīda ātra izskatīšana - tikai 5-6 nedēļas

Operatīva lietas izskatīšana ir saistīta ar trim svarīgiem faktoriem: 1) šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams; 2) atšķirībā no valsts tiesas, šķīrējtiesā nepastāv strīda izskatīšanas sistēma vairākās instancēs; 3) ja viena no pusēm bez attaisnojošiem iemesliem neierodas uz sēdi vai nesniedz atsauksmi uz prasību, tad šķīrējtiesa strīdu izskata bez tās piedalīšanās.

Strīda ātra izskatīšana - tikai 5-6 nedēļas

Operatīva lietas izskatīšana ir saistīta ar trim svarīgiem faktoriem: 1) šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams; 2) atšķirībā no valsts tiesas, šķīrējtiesā nepastāv strīda izskatīšanas sistēma vairākās instancēs; 3) ja viena no pusēm bez attaisnojošiem iemesliem neierodas uz sēdi vai nesniedz atsauksmi uz prasību, tad šķīrējtiesa strīdu izskata bez tās piedalīšanās.

Zemākas tiesas izmaksas

Vairākumā gadījumu tiesu kopīgais procesa ilgums šķīrējtiesā ir ievērojami īsāks, lietā iesaistīto pušu summārās izmaksas arī ir krietni zemākas.

Procesa konfidencialitāte

Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas un personas, kas nav procesa dalībnieki, var būt klāt šķīrējtiesas sēdē vienīgi ar abu pušu piekrišanu. Rīgas šķīrējtiesa nepublicē informāciju par izskatāmām lietām un nesniedz to trešajām personām.

Procesa konfidencialitāte

Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas un personas, kas nav procesa dalībnieki, var būt klāt šķīrējtiesas sēdē vienīgi ar abu pušu piekrišanu. Rīgas šķīrējtiesa nepublicē informāciju par izskatāmām lietām un nesniedz to trešajām personām.

Pusēm ir iespēja noteikt piemērotāko strīda izšķiršanas kārtību

Svarīgi ir atzīmēt to, ka atšķirībā no valsts tiesas, šķīrējtiesā strīda pusēm ir iespēja pašām noteikt sev ērtāko strīda izskatīšanas kārtību, tai skaitā, kurā vietā notiks strīda izšķiršana, kādā valodā, kādā veidā (mutisks vai rakstveida process, vai videokonferences veidā ) utt.