Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Aicinām jaunus tiesnešus

Rīgas šķīrējtiesa vienmēr priecājas aicināt jaunus profesionāļus šķīrējtiesvedības jomā. Ja esat kvalificēts jurists un/vai darbojaties kā šķīrējtiesnesis, mēs būsim priecīgi izvērtēt Jūs kā kandidatu Rīgas šķīrējtiesas tiesnesiā (turpmāk - kandidāts). Mūs īpaši interesē juristi, kuri specializējas starptautiskās tiesībās. Nav svarīgi, no kurienes esat - vai tā būtu Eiropa, NVS valstis, Āzija, Latīņamerika vai citas pasaules daļas. Mūs vieno 1958. gada Ņujorkas konvencija - "Konvencija par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi".

Arvien vairāk ārvalstu uzņēmēju un kompāniju uztic savus ekonomiskos strīdus risināšanai Rīgas šķīrējtiesai. Tie var būt strīdi ar ārvalstu biznesa partneriem vai vietējie strīdi vienas jurisdikcijas ietvaros. Rīgas šķīrējtiesa ir viena no lielākajām pastāvīgi darbojošām šķīrējtiesām Baltijā. Līdz ar citiem pazīstamiem starptautiskiem šķīrējtiesu centriem, kas atrodas Zviedrijā, Francijā, Anglijā un citās valstīs.

Pateicoties likumdošanas elastībai un Rīgas šķīrējtiesas Reglamentam, pastāv iespēja strīdus izskatīt, balstoties uz iesniegtiem dokumentiem (rakstveida process) vai tiešsaistes video konferences veidā (mutvārdu process). Abas iespējas nenosaka fizisku klātbūtni Latvijā vai Rīgas šķīrējtiesas telpās, strīdu izskatīšana notiek tiešsaistē, izmantojot video konferences režīmu.

Ja Jūs interesē šis piedāvājums, lūdzu, iepazīstieties ar jauno tiesnešu pieņemšanas kārtību, kas detalizēti apraksta jauno tiesnešu apstiprināšanas procesu Rīgas šķīrējtiesas sastāvā.

Pievienojieties Rīgas šķīrējtiesas tiesnešu sarakstam!
 

Rīgas šķīrējtiesas jauno tiesnešu apstiprināšanas process sastāv no šādiem posmiem:

1. Kandidāta anketas aizpildīšana un nosūtīšana.

Šajā posmā Rīgas šķīrējtiesas prezidijs iepazīstas ar kandidātu, novērtē viņa kvalifikāciju un pieredzi šķīrējtiesas jomā. 14 dienu laikā Rīgas šķīrējtiesas prezidijs pieņem lēmumu par kandidāta apstiprināšanu vai noraidīšanu, par to kandidātu informē e-pastā. Ja Jūs vēlaties pievienoties Rīgas šķīrējtiesas tiesnešu sarakstam, lūdzu, aizpildiet anketu.

2. Kandidāta kvalifikācijas pārbaude.

Pēc 1. posma veiksmīgas pabeigšanas un pozitīva lēmuma pieņemšanas kandidāta izglītības diploms tiek pārbaudīts valsts iestādē - Latvijas Republikas Akadēmiskais Informācijas centrs (https://aic.lv/lv). Organizācija pārbauda kandidāta dokumentus, kuri apstiprina jurista kvalifikāciju.

Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka šī procedūra tiek aplikta ar nodevu, kas sastāda 48,38 Eiro. Šos izdevumus sedz kandidāts.

Pieteikumu Latvijas Republikas Akadēmiskajam informācijas centram paraksta kandidāts, pievienojot notariāli apliecinātas dokumentu kopijas:

a) Augstākās juridiskās izglītības diploms ar jurista kvalifikāciju; (Paraugs).

b) Kandidāta sekmju izraksts. (Paraugs).

Kandidāta sagatavoto dokumentu komplektu (pieteikuma oriģināls un notariāli apliecinātas diploma un atzīmju kopijas) nosūta pa pastu uz Rīgas šķīrējtiesas adresi - Vecpilsētas iela 19, Rīga, Latvija, LV-1050. Pēc dokumentu komplekta saņemšanas no Jums, kā arī izdevumu apmaksas (izdevumi tiks iepriekš saskaņoti ar jums), Rīgas šķīrējtiesas speciālists iesniedz saņemtos dokumentus Latvijas Republikas Akadēmiskajā informācijas centrā.

30 dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas Latvijas Republikas Akadēmiskais informācijas centrs izskata dokumentus un izsniedz apliecību par iesniegto dokumentu atbilstību nepieciešamajiem prasībām.

3. Kandidāta reģistrācija Latvijas šķīrējtiesu reģistrā.

Pēc lēmuma saņemšanas par atbilstību iegūtajai izglītībai un jurista kvalifikācijai, starp Rīgas šķīrējtiesas dibinātāju un kandidātu tiek noslēgts Sadarbības līgums. Pēc tam dokumentu komplekts tiek iesniegts Latvijas Republikas šķīrējtiesu reģistrā, un Rīgas šķīrējtiesas mājaslapā tiek publicēta fotogrāfija un informācija par jauno sķīrējtiesnesi.

Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka šī procedūra tiek aplikta ar nodokli - 50,00 Eiro. Šos izdevumus sedz kandidāts.

Ja Jums ir jautājumi par šķīrējtiesas iecelšanas procedūru, lūdzu, sazinieties ar Kristīnu Nikulcovu, nosūtot jautājumus uz e-pastu: .
 

Privātuma politika

Mēs vēlētos apliecināt, ka visi Jūsu sniegtie dati un personas dati netiks nodoti trešajām personām vai izmantoti citādā veidā, izņemot Jūsu kandidatūras novērtēšanu Rīgas šķīrējtiesas tiesnešu sarakstā. Lūdzu, iepazīstieties ar Rīgas šķīrējtiesas personas datu apstrādes principiem, izmantojot šo saiti: https://court.lv/lv/privatuma-politika.

 

 

Kopīgot:
Aizpildiet formu zemāk
* Līdz 10 mb (atļauts pievienot tikai dokumentus)
noteikumiem
Nosūtīt