Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Rīgas šķīrējtiesas sasniegumi

Rīgas šķīrējtiesai – 23 gadi. Šajā laikā ir tikuši uzstādīti daudzi mērķi un uzdevumi. Ko mums ir izdevies sasniegt? 

Atgādināsim, ka RŠT pastāv jau kopš 1999.gada. Jau 2005. gadā, pēc šķīrējtiesas aprēķiniem, kopējais uzņēmumu skaits, kuri uzticēja Rīgas šķīrējtiesai izšķirt strīdus, sastādīja vairāk kā 3500.

Katru gadu RŠT iesniegto lietu skaits nepārtraukti aug. Ja konkrētāk – pagājušajā gadā lietu skaits pieauga par 29,5%. 98% gadījumu, no visa kopēja izskatīto lietu skaita, bez aizkavēšanās tika saņemti izpildu raksti valsts tiesā, kas liecina pat mūsu kvalificēto tiesnešu profesionalitāti un spriedumu kvalitāti. Runājot par tiesnešiem, vēlamies atgādināt, ka tie mums ir 57 un tas nav galīgs skaitlis.

Rīgas šķīrējtiesa ar lepnumu var apgalvot, ka tā darbojas sabiedrības labā un ir sasniegusi mirkli, kad spēj sniegt arvien vairāk noderīgu bezmaksas rīku uzņēmējdarbības pārstāvjiem. Tā Rīgas šķīrējtiesa papildina savu mājaslapu ar jaunumiem, informē un izglīto savus abonentus, apgādājot viņus ar noderīgu informāciju par dažādiem likumiem, tiesvedības procedūru, par izmaiņām un kārtību uzņemējdarbības un likumdošanas sfērās kopumā.

RŠT pastāvīgi saņem no abonentiem pateicības vēstules un pozitīvas atsauksmes. RŠT sniedz bezmaksas pakalpojumus, operatīvas bezmaksas konsultācijas, dokumentu veidlapu paraugus, līgumu korekcijas, u.c. veidā.

RŠT aktīvi piedalās sociālajā dzīve, seko jaunumiem un iet kopsolī ar laiku.

Kopīgot: