Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Ko darīt, ja atbildētājs ir ārvalstīs?

11. oktobris, 2022

Bet ko darīt, ja atbildētājs ir ārvalstīs? Kā saņemt izpildrakstu pret ārvalstnieku un kur to darīt?

Šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanai un izpildīšanai, kas nav iekšēji nolēmumi tajā valstī, kur prasa to atzīšanu un izpildīšanu piemēro 1958.gada Ņujorkas konvenciju par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu. 1992. gada 14. aprīlī Latvija ir pievienojusies Ņujorkas konvencijai. Lielākā daļa pasaules valstu arī ir pievienojušās šai konvencijai un atzīst citu valstu šķīrējtiesas nolēmumus. Konvencijas tekstu un valstu sarakstu, kas pievienojās šai konvencijai Jūs varat atrast mūsu mājas lapā – www.court.lv/atbalsts.

Saskaņā ar šīs konvencijas regulējumu katra Līgumslēdzēja Valsts atzīst šķīrējtiesas nolēmumus par obligātiem un izpilda tos saskaņā ar tās teritorijas procesuālajām normām, kur izprasa šo nolēmumu atzīšanu un izpildi.

Ar šo vēstuli vēlamies Jums pastāstīt kādi soļi ir jāveic šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanai un izpildīšanai ārpus Latvijas Republikas:

1 solis: sazinieties ar oficiālu šīs valsts konsulāro iestādi un noskaidrojiet, kādā tiesā ir jāsniedz pieteikums un kāda valsts nodeva ir jāmaksā par nolēmuma atzīšanu un izpildraksta izsniegšanu, jo pieteikumu par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu iesniedz izskatīšanai tiesai pēc nolēmuma izpildīšanas vietas, vai arī atbildētāja dzīvesvietas vai atrašanās vietas (juridiskās adreses).

2 solis: sagatavojiet motivētu pieteikumu par šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu. Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu vērsties ar pieteikumu tiesā.

3 solis: sagatavojiet dokumentu norakstus izsniegšanai atbildētājiem.

4 solis: visus iesniedzamos dokumentus ir jāiztulko tās valsts oficiālajā valodā, kur šī nolēmuma atzīšana un izpildīšana tiek prasīta. Tulkojums jāapliecina oficiālam vai zvērinātam tulkam, vai diplomātiskai vai konsulārai iestādei.

5 solis: kad visas darbības ir izdarītas un valsts nodeva ir apmaksāta, apdrošinātā ierakstītā sūtījumā uz norādīto tiesu ir jānosūta visi augstāk norādītie dokumenti un to noraksti, tik eksemplāros cik lietā ir atbildētāju un jāpievieno dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas nomaksu ārvalsts likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Ja Jums ir nepieciešami papildus skaidrojumi un atbildes uz jautājumiem, lūdzam griezties Rīgas Šķīrējtiesā pa tālruni 67365100 vai e-pastu

Ar cieņu un vēlot veiksmi,
Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētājs Jurijs Ņikuļcovs

 

Kopīgot: