Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kas jādara, ja rajona (pilsētas) tiesa atteikusi izsniegt izpildrakstu?

7. augusts, 2022

Var gadīties, ka rajona (pilsētas) tiesa atsaka izsniegt izpildrakstu Rīgas šķīrējtiesas spriedumam par piespiedu izpildi. Ko tādā gadījumā darīt Kreditoram?

Atgādinām, ka visi iemesli, uz kuru pamata rajona (pilsētas) tiesa var atteikt izsniegt izpildrakstu ir uzskaitīti LR Civilprocesa likuma 536.pantā.

Rajona (pilsētas) tiesa var atteikt izsniegt izpildrakstu sekojošos gadījumos:

1) Strīds starp Kreditoru un Parādnieku var tiks izšķirts tikai valsts tiesā (lieta nav pakļauta šķīrējtiesai);
2) Šķīrējtiesas līgums (vai līgums ar šķīrējtiesas atrunu) bija noslēgts ar rīcībnespējīgu personu;
3) Šķīrējtiesas līgums saskaņā ar likumu ir atcelts vai atzīts par spēkā neesošu;
4) Šķīrējtiesas nolēmums pieņemts par strīdu, kurš nav paredzēts šķīrējtiesas līgumā vai kurš neatbilst šķīrējtiesas līguma noteikumiem, vai tajā ir izšķirami jautājumi, kurus neietver šķīrējtiesas līgums.

Ja ir atteikts izsniegt izpildrakstu pamatojoties uz kādu no augstāk minētajiem punktiem, Kreditoram ir tiesības vērsties rajona (pilsētas) tiesā ar lūgumu izskatīt lietu.

Atteikts izsniegt izpildrakstu var arī šādos gadījumos:

1) Pusei nebija pienācīgā veidā paziņots par šķīrējtiesas procesu vai tā citu iemeslu dēļ nevarēja iesniegt savus paskaidrojumus un tas būtiski ietekmējis šķīrējtiesas procesu;
2) Pusei nebija pienācīgi paziņots par šķīrējtiesnešu nozīmēšanu un tas būtiski ietekmējis šķīrējtiesas procesu;
3) Šķīrējtiesa netika izveidota vai šķīrējtiesas process nenotika atbilstoši šķīrējtiesas līguma vai Civilprocesa likuma D daļas noteikumiem.

Ja izpildraksta izsniegšana tika atteikta uz minēto punktu pamata, Kreditoram ir tiesības vērsties Rīgas šķīrējtiesā ar lūgumu izskatīt strīdu atkārtoti pēc Kreditora lūguma. Rīgas šķīrējtiesa var izskatīt jautājumu par otreizēju strīda izskatīšanas tiesvedības maksas samazināšanu.

Tāda veidā, atkarībā no izpildraksta neizsniegšanas pamata, prasību par otrreizēju strīda izskatīšanu var iesniegt vai nu valsts tiesā vai Rīgas šķīrējtiesā.

Ja Jūs nepiekrītat rajona (pilsētas) tiesas lēmumam atteikt izsniegt izpildrakstu, Jūs varat pārsūdzēt to, iesniedzot apelācijas sūdzību. Atteikumu izsniegt izpildrakstu var pasūdzēt 10 dienu laikā no tā saņemšanas. Apelācijas sūdzību adresē Apgabaltiesai, bet iesniedz tajā rajona (pilsētas) tiesā, kurā atteikts izsniegt izpildrakstu. Iesniedzot apelācijas sūdzību jāsamaksā valsts nodeva 28.46 EUR apmērā. 

Ja Jūs esat saskārušies ar izpildraksta izsniegšanas atteikumu, lūdzam nekavējoties sazināties ar Rīgas Šķīrējtiesu un mēs sniegsim šajā jautājumā kompetentu konsultāciju.

Visos jautājumos, ar kuriem Jūs saskarsieties izpildraksta saņemšanas procesā, Jūs varat vērsties pie

Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītājas  Ilgas Jansones,

telefons 67 365 100

e-pasts: 

Mēs ar prieku atbildēsim uz visiem Jūsu interesējošiem jautājumiem.

Rīgas Šķīrējtiesas kolektīvs.

Kopīgot: