Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Šķīrējtiesas atruna

Slēdzot darījumus un noformējot līgumus rakstveidā, ir ļoti svarīgi nodrošināt un ietvert vienošanās tekstā strīdu izšķiršanas kārtību. Tādos gadījumos, pirms līguma noslēgšanas, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, kāda strīdu izšķiršanas kārtība ir paredzēta Jūsu līgumā. Lai strīds tiktu izšķirts Rīgas Šķīrējtiesā, dokumentos (līgumos, vienošanās, preču pavadzīmēs) ir nepieciešams iekļaut vienu no zemāk norādītajām šķīrējtiesas klauzulām:

 

1. «Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, kā arī no tā izrietošiem zaudējumiem, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā.»

Ierakstot šo klauzulu, strīds tiks izšķirts mutvārdu procesā, ar pušu piedalīšanos.


2. «Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, kā arī no tā izrietošiem zaudējumiem, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata.»

Ierakstot šo klauzulu, strīds tiks izskatīts uz iesniegto dokumentu pamata, bez pušu piedalīšanos.


3. «Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, kā arī no tā izrietošiem zaudējumiem, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja izvēles.»

Ierakstot šo klauzulu, prasītājam ir izvēles tiesības, kurā tiesā iesniegt prasību – Rīgas Šķīrējtiesā vai Latvijas Republikas tiesā.


4. «Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, kā arī no tā izrietošiem zaudējumiem, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata. Visas attiecības, strīdi un citi jautājumi, kas izceļas no šī līguma, tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Spānijas likumiem.»

Ierakstot šo klauzulu, strīds tiks izskatīts rakstveida procesā, bez pušu piedalīšanās, piemērojot Spānijas vai kādas citas valsts tiesību normas, par kuru puses ir vienojušās.

 

 

Kopīgot: