Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Ja parādnieks ir maksātnespējīgs...

5. marts

Ko darīt, ja Jūsu debitors (parādnieks) ir pasludināts par maksātnespējīgu un kā novērst dažas problēmas, kas ir saistītas ar šo procesu.
Gadās, ka uzņēmumi un fiziskas personas nevar tikt galā ar saviem parādiem, sakarā ar ko iesniedz pieteikumu tiesā par maksātnespējas atzīšanu, kas lielā mērā atvieglo viņiem dzīvi. Taču kreditoru dzīve šajā gadījumā bieži vien kļūst – tieši otrādi – grūtāka. Par to, kā atvieglot šo situāciju, lasiet tālāk.
Ja uzņēmums, kas Jums ir parādā, tiek pasludināts par maksātnespējīgu, Jums (kā kreditoram) ir tikai 1 mēnesis (30 dienas), lai iesniegtu kreditora prasījumu administratoram. Respektīvi, tas ir pieteikums, kurā norādīts, kas Jūs esat un kas ir Jūsu parādnieks, cik un uz kāda pamata viņš ir Jums parādā, kā arī tiek pievienots lūgums atgriezt parāda summu. Rīgas šķīrējtiesas mājaslapā sadaļā Tipveida dokumentu paraugi, Jūs varat lejupielādēt dokumentu Nr. 10 Kreditora prasījumu administratoram un pielāgot to savai situācijai vai Rīgas šķīrējtiesas mājaslapā sadaļā IZVEIDOT DOKUMENTU Jūs varat automātiski ģenerēt dokumentu 6. KREDITORA PRASĪJUMS ADMINISTRATORAM). Šo dokumentu un visus parāda apliecinošus dokumentus ir nepieciešams nosūtīt administratoram uz e-pastu apliecinātus ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, kurš vada debitora maksātnespējas procesu (par to, kurš no administratoriem tiek iecelts, kā arī viņu kontaktus var atrast maksātnespējas reģistra mājaslapā).
Kas notiek tālāk: administrators aprēķina debitora aktīvus, tad skatās, cik viņam ir kreditoru un kādas summas viņš tiem ir parādā, un jau tikai pēc tam procentuāli dala aktiīvus uz visiem kreditoriem (attiecīgi – jo lielāks ir parāds, jo procentuāli vairāk saņems kreditors). Par dažādiem procesa jaunumiem, par dokumentiem, par kreditoru sarakstiem, par parādu dzēšanas plānu, par kreditoru sapulcēm u.c. administrators paziņo katram kreditoram nosūtot paziņojumus uz elektronisko pasta adresi, kura tika norādīta kreditora prasījumā (visa  komunikācija starp kreditoru un administratoru notiek arī pa e-pastu).
Nobeigumā tiesa pieņem lēmumu par kompānijas maksātnespējas procesa pabeigšanu, bet administrators izsniedz kreditoriem aktu, kurš apstiprina pilna parāda atgūšanas neiespējamību. Ar tiesas lēmumu par kompānijas likvidācijas procesa pabeigšanu kreditors var atgriezt PVN pilnā apmērā, vēršoties Valsts ieņēmumu dienestā. Taču nedrīkst aizmirst arī par to, ka debitora maksātnespējas procesa laikā Jūsu grāmatvedim ir jāveic dažas darbības uzņēmuma atskaitēs, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
Ja kreditors nokavējis viena mēneša prasījuma iesniegšanas termiņu, kreditors var iesniegt kreditora prasījumu 6 mēnešu laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ievietots ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, taču ne vēlāk par dienu, kad tiek sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns (parasti plāns tiek sagatavots 3-4 mēnešu laikā). Bet šajā gadījumā kreditoram netiek piešķirtas balsstiesības. Šīs balsstiesības ir nepieciešamas kreditoru sapulcēs, kur tiek risināti dažādi jautājumi par to, kā tālāk rīkoties administratoram. Pēc 6 mēnešiem kreditors zaudē savas prasījuma tiesības pret parādnieku vispār.
Par maksātnespējas ieraksta izdarīšanu kreditori netiek informēti, un viņiem ir pienākums pašiem pārbaudīt maksātnespējas reģistru. To var izdarīt, apmeklējot Maksātnespējas reģistru.

Jautājumu gadījumā zvaniet:  +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Lasiet vairāk:

Kopīgot: