Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Laikam ir nozīme! Īpaši, kad parādnieks ierosina maksātnespēju

14. septembris, 2022

Ir gadījumi, kad parādnieki ierosina savu maksātnespēju un kreditors pat nespēj aptvert, kā tik īsā laikā ir pazaudējis savas prasījuma tiesības atgūt parādu. Ko darīt šajā gadījumā?!

Uzņēmējdarbības vidē ir pieņemts, ka visbiežāk maksātnespējas procesu ierosina kreditori un tas ir veids, kā parādniekam likt sarosīties un ātrāk veikt parāda atmaksu.

Tomēr ne vienmēr viss ir tik viennozīmīgi un ne visi parādnieki ir godprātīgi maksātāji. Ir gadījumi, kad paši parādnieki ierosina savu maksātnespēju un kreditors pat nespēj aptvert, kā tik īsā laikā ir pazaudējis savas prasījuma tiesības atgūt parādu.

Parādnieks var iesniegt pieteikumu tiesā, kad parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar kreditoriem par maksājumu termiņu pagarināšanu vai nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Maksātnespējas pieteikumu var iesniegt tiesā ne tikai kreditors, bet arī parādnieks. Gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs ir pats parādnieks, tiesa izskata doto pieteikumu, saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.11 pantu, septiņu dienu laikā.

Pēc maksātnespējas pasludināšanas, tiesa ieceļ maksātnespējas administratoru, kurš nekavējoties uzsāk veikt noteiktus soļus procesa virzīšanai. Parādnieka pārstāvim, trīs līdz desmit dienu laikā no maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas, ir jāsagatavo nododamā parādnieka manta un dokumentu saraksts administratoram.

Viena mēneša laikā no dienas, kad ir izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā par maksātnespējas procesa pasludināšanu, parādnieka kreditoriem ir jāiesniedz savi prasījumi administratoram. Administrators pieņem lēmumu par kreditoru prasījumu atzīšanu septiņu dienu laikā pēc katra prasījuma saņemšanas. Ja kreditors nokavē viena mēneša termiņu, savu prasījumu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc ieraksta par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu izdarīšanas maksātnespējas reģistrā, tomēr ne vēlāk kā līdz dienai, kad administrators sastādījis kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu. Ja kreditora prasījums netiek iesniegts šajā termiņā, iestāsies prasījuma tiesību noilgums, kreditors zaudēs prasījuma tiesības.

Ja parādniekam nav aktīvu, tad maksātnespējas process var tikt izbeigts pēc 75 dienām (2,5 mēnešiem) un kreditors zaudē prasījuma tiesības. Savukārt, ja parādniekam ir aktīvi, tad divu mēnešu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas administratoram ir jāsagatavo parādnieka mantas pārdošanas plāns vai pārskats par parādnieka mantas neesamību un jāiesniedz tas parādniekam un kreditoriem. Kad minētais plāns tiek izpildīts, maksātnespējas process var tikt izbeigts četru līdz piecu mēnešu laikā.

Administrators, pēc tam, kad pagājušas 15 dienas no datuma, kad kreditoriem nosūtīts administratora ziņojums par parādnieka mantas neesamību vai par kreditoru prasījumu segšanas izpildi, iesniedz tiesā lūgumu par procesa izbeigšanu.

Piecu dienu laikā, pēc tiesas lēmuma par procesa izbeigšanu saņemšanas, administrators iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par parādnieka izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

Būtiski! Ne vienmēr parādnieks būs godprātīgs un iekļaus kreditoru sarakstā Jūs kā kreditoru, kas nozīme, ka Jūs varat netikt informēts par parādnieka maksātnespējas procesa uzsākšanu. Lielākas iespējas atgūt savu kapitālu ir tiem, kuri ir sākuši savlaicīgu parāda piedzīšanu un veic rūpīgu parādnieku monitoringu!

Tā kā parādsaistību termiņš ir divi mēneši, pēc kura iestāšanās parādnieks drīkst iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, iesakām Jums izmantot Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētaja izstrādātos parāda piedziņas etapus, kurus Jūs varat apskatīt šeit - un pirmstiesas parāda piedziņas procesu veikt ne ilgāk kā 30 dienas. Pēc šī termiņa iztecēšanas iesakām sniegt prasības pieteikumu tiesā par parāda piedziņu.

Šķīrējtiesvedības process kopā ar Izpildu raksta saņemšanu ilgst nepilnus 2 mēnešus, kas ir ātrāks parādu piedziņas rīks kā valsts tiesa laika ziņā!

Rīkojoties ātri un efektīvi Jūs gūstat iespēju atgūt parādu ātrāk, nekā parādnieks iesniegs pieteikumu par maksātnespējas ierosināšanu. ​Esiet vērīgi un sāciet darbu ar saviem parādniekiem savlaicīgi!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: