Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kādus strīdus var izskatīt šķīrējtiesa? (Šķīrējtiesu kompetence)

12. marts

Mēs bieži runājam par šķīrējtiesas priekšrocībām, jo šķīrējtiesas atšķirās no valsts tiesām un iespējams, nav tik plaši pazīstamās, ka valsts tiesas, bet tajā pašā laikā, šķīrējtiesa ir ļoti noderīga dažādu biznesa problēmu novēršanā un risināšanā.

Rīgas šķīrējtiesa sniedz lielu bezmaksas tehnisko atbalstu uzņēmējiem (konsultācijas, tipveida dokumentu paraugi, vebināri, juridiskas instrukcijas utt.), bet pamata darbība, protams, ir strīdu izskatīšana – ātri (5-6 nedēļas), izdevīgi un kvalitatīvi. Bet kādus tad strīdus var izskatīt šķīrējtiesā?

Ir vērts atcerēties: lai būtu iespējams sniegt lietu izskatīšanai šķīrējtiesā, pēc Latvijas Republikas Šķīrējtiesu likuma starp pusēm ir nepieciešama rakstiska vienošanās, izteikta vai nu atsevišķā šķīrējtiesas līgumā, vai ar punktu (šķīrējtiesas atrunu) līgumā/pavadzīmē. Ir svarīgi arī tas, lai dokumentu parakstītu persona, kurai ir piesķirtas tiesības slēgt līgumus uzņēmuma vārdā

Strīdus, kurus izskata Rīgas šķīrejtiesa var sadalīt pēc vietas, personu statusa, strīda veida.

Pēc personu atrašanas vietas:

Salīdzinot ar valsts tiesu, šķīrējtiesas kompetenci nenosaka pušu teritoriālais princips. Ja nonāk līdz strīda izskatīšanai, tad lietu izskata Rīgas šķīrējtiesā, neskatoties uz to, kur atrodas puses. Rīgas šķīrējtiesas reglaments ļauj pusēm vienoties par strīda izskatīšanas vietu, kas ir vēl viena šķīrējtiesu priekšrocība, runājot par strīdā iesaistīto pušu ērtībām.

Pēc personu statusa:

  • Juridiskā persona ar juridisko personu.
  • Juridiskā persona ar fizisko personu.
  • Fiziskā persona ar fizisko personu.

Uzmanību! Slēdzot līgumus ar fiziskām personām kā ar patērētājiem, un, iekļaujot tajos šķīrējtiesas atrunu, ir savas svarīgas nianses, kuras ir jāievēro, lai turpmāk būtu iespēja sniegt lietas šķīrējtiesā. Ja Jūs slēdzat līgumu ar fizisko personu kā ar patērētāju, lūdzu, vērsieties Rīgas šķīrējtiesā pēc bezmaksas konsultācijas: + +371 67365100 ; !

Pēc strīda veida:

  • jebkuru civiltiesisku strīdu, izņemot strīdu

1. kura izspriešana varētu aizskart tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece;

2. kurā kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde vai ar šķīrējtiesas nolēmumu var tikt skartas valsts vai pašvaldības iestāžu tiesības;

3. kurš saistīts ar grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistrā;

4. par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu tiesībām un pienākumiem vai ar likumu aizsargātām interesēm;

5. par lietu tiesību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja strīda dalībnieks ir persona, kurai ar likumu ir ierobežotas tiesības iegūt nekustamo lietu īpašumā, valdījumā vai lietošanā;

6. par personu izlikšanu no dzīvojamām telpām;

7. starp darbinieku un darba devēju, ja strīds radies, slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba līgumu, kā arī piemērojot vai tulkojot normatīvo aktu noteikumus, darba koplīguma vai darba kārtības noteikumus (individuāls darba tiesību strīds);

8. par to personu tiesībām un pienākumiem, kurām pasludināts maksātnespējas process.

Šķīrējtiesas kompetence kopumā pamatojas uz pušu vienošanos, tāpēc iekļaujiet parakstāmos dokumentos šķīrējtiesas atrunu un strīds tiks izskatīts ātri (5-6 nedēļas) un kvalitatīvi.

Izvēlieties pareizus un izdevīgus instrumentus sava biznesa aizsardzībai!

Jautājumu gadījumā zvaniet:  +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Lasiet vairāk:

Kopīgot: