Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kādas ir atšķirības Valsts tiesai un šķīrējtiesai?

6. februāris

Šķīrējtiesa nekad nav bijusi Valsts tiesas konkurents! Šķīrējtiesas institūcija tika nodibināta, lai palīdzētu Valsts tiesai un biznesa attīstībai, lai strīdi tiktu risināti ātri un bez liekām birokrātiskām procedūrām. Rīgas šķīrējtiesa aktualizēja informāciju, kurā dalās ar galvenajām valsts tiesas un šķīrējtiesas atšķirībām.

  Valsts tiesa Rīgas šķīrējtiesa
Strīda izskatīšanas laiks

Ņemot vērā noslogotību, lietas izskatīšana var ilgt gadiem. Pirmā tiesas sēde tiek nozīmēta ap 3-6 mēnešiem pēc lietas iesniegšanas. Pēc tam to var vairākkārt pārcelt dažādu iemeslu dēļ (papildus pieradījumi, pušu neierašanās utt.).

No lietas sniegšanas šķīrējtiesā līdz sprieduma saņemšanai paiet 5-6 nedēļas. Viena no šķīrējtiesas priekšrocībām ir tā, ka tiesas sēdes ir ļoti sarežģīti pārcelt vai atcelt.
Procesa konfidencialitāte

Komercstrīdos parasti ir atvērti procesi un informācija par tiem ir publiski pieejama. Dažos gadījumos tas var kaitēt reputācijai.

Procesi vienmēr ir slēgti. Informācija netiek publicēta un netiek izpausta trešajām personām.
Spriedumu apstrīdēšana

Visus tiesas pieņemtos spriedumus var apstrīdēt, un tas var krietni paildzināt strīda izskatīšanas laiku – uz gadiem.

Spriedums stājās spēkā tā pieņemšanas dienā, un to nevar apstrīdēt.

Tiesneša izvēle Nevar izvēlēties tiesnesi.

Reglaments ļauj procesa pusēm pašām izvēlēties šķīrējtiesnesi. RŠT pastāvīgo šķīrējtiesnešu štatā šobrīd ir 57 kvalificēti un pieredzējuši šķīrējtiesneši no Latvijas un ārzemēm.

Strīda izskatīšanas kārtība

Mutiska tiesas sēde (par izņēmumu var būt vienkāršotās procedūras lietas, ja puses par to neiebilst); tiesas sēde notiek valsts valodā (arī dokumenti jānoformē valsts valoda vai arī jāiesniedz notariāli apliecināti dokumentu tulkojumi); izskatīšanas vieta – tikai pēc piekritības (pēc deklarētās vai juridiskās adreses vai īpašuma atrašanas vietas – atkarībā no situācijas).

Tiesas process var būt kā mutisks, tā arī rakstisks (kā puses ir vienojušās); tiesas process var notikt tajā valodā, par kuru ir vienojušās puses līgumā (arī dokumentus ir jāsniedz tāda valodā kādā notiek process); puses var pašas izvēlēties strīda izskatīšanas vietu.
Atbalsts

Maksimāli – atrodamā informācija tiesas mājaslapā un virspusēja norāde par nepieciešamiem dokumentiem. Padziļinātākās konsultācijas nesniedz.

RŠT bezmaksas sniedz atbalstu – konsultācijas, tipveida dokumentu paraugus un tiešsaites dokumentu ģenerāciju, instrukcijas dažādām situācijām.
Iespēja sekot līdzi procesam Ir izveidota platforma elieta.lv, kur jebkurš lietā iesaistītais var apskatīt informāciju par iesniegtās lietas virzību un visu, kas saitīts ar lietu. RŠT pastāv speciāla platforma (kabinets), kur Jūs varat redzēt visus lietā iesniegtos dokumentus. Informācija tiek pievienota nekavējoties, tiklīdz tā ir pieņēmta.


Atcerieties - nav neatrisināmu situāciju! 

Jautājumu gadījumā zvaniet:  +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Lasiet vairāk:

Kopīgot: