Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Bezmaksas dokumenta paraugs - Prasības pieteikums par parāda piedziņu

5. decembris, 2023

Prasības pieteikums sastāv no trīs nozīmīgām daļām noteiktā secībā: hronoloģiska būtisko faktu izklāsta, prasījuma juridiskā pamatojuma un lūguma daļas.

Prasības pieteikumā jāiekļauj tikai nozīmīgākie fakti, kas pamato un pierāda prasību. Ja fakta esamību apliecina kāds pierādījums, uz to jāatsaucas un tas jāpievieno prasības pieteikuma pielikumā. Savukārt prasības juridisko pamatojumu ieteicams atdalīt no faktiem un rakstīt atsevišķi. Juridiskais pamatojums ir juridiskie argumenti, kas pamato augstāk norādītos faktus. Ļoti svarīgi juridiskajā pamatojumā ir norādīt atsauces uz likuma normām, tiesu praksi, ja tāda ir, kurās dotā likuma norma ir izskaidrota.

Lūguma daļā ir konkrēti un precīzi jānoformulē kas, ko un no kā pieprasa. Ja tiesa atzīs prasību par pamatotu, tad tā piedzīs tikai lūguma daļā norādīto summu, vai apmierinās tikai lūguma daļā norādītos lūgumus. Tāpēc, veidojot izklāstu, vienmēr pievērsiet uzmanību un pārbaudiet, vai viss ir korekti norādīts, jo tikai viens nepareizi ievietots komats lūguma daļā var izmainīt gala rezultātu.

Ja visas dotās nozīmīgās sastāvdaļas prasības pieteikumā nav norādītas, tad tiesa var atstāt prasības pieteikumu bez virzības vai atteikties to pieņemt.

Uzņēmēju ērtībai Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs ir sagatavojis prasības pieteikuma sagatavi, kuru uzņēmēji pielāgojot savai situācijai var izmantot parāda piedziņas procesā.

PRASĪBAS PIETEIKUMS PAR PARĀDA PIEDZIŅU atrodas sadaļā Atbalsts, apakšsadaļā “Tipveida dokumentu paraugi” (dokuments Nr. 6).

Pirms jebkādu darbību veikšanas, kas saistīta ar pušu noslēgto līgumu, vienmēr vienojaties ar otru pusi par līguma nosacījumu izmaiņām un kādā veidā dotās izmaiņas vai papildinājumi tiks pievienoti līgumam - vai arī tiks slēgts jauns līgums.

Ņemiet vērā, ka sadaļas Atbalsts apakšsadaļā “Tipveida dokumentu paraugi” Jūs atradīsiet 38 dažāda veida dokumentus, kas var vienkāršot Jūsu darbu.

Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs informē, ka visiem dotajā sadaļā minētajiem dokumentiem ir ieteikuma raksturs, tie ir informatīvi un sastādīti vispārīgai lietošanai, tāpēc tajos, iespējams, nav ietverti punkti, kas ir nepieciešami tieši Jūsu biznesa/vai citu gadījumu specifikai. Tāpēc, pirms dokumentu parakstīšanas un izmantošanas, noteikti iepazīstieties ar tā saturu un apspriediet tā saturu ar juristu, kurš var papildināt un rediģēt gatavo dokumentu!

Izmantojiet dokumentu paraugus, kuras nodrošina Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs! Dalieties ar draugiem un paziņām, varbūt tieši viņiem būs noderīgs kāds no šiem dokumentiem! 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Lasiet vairāk

Kopīgot: