Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Kreditora prasījums administratoram

Veidlapa Kreditora prasījums administratoram tiek pielietota, kad maksātnespējas administrators ir jāinformē par parāda esamību un jāpiesaka Kreditora prasījums. Pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas un tā reģistrēšanas Maksātnespējas reģistrā, parādnieka kreditoram viena mēneša laikā ir nepieciešams pieteikt administratoram Kreditora prasījumu. Ja šis termiņš tiek nokavēts, tad kreditora iesniegtais Kreditora prasījums būs pēdējais, kurš tiks apmierināts. Ja Kreditora prasījums netiek iesniegts 6 mēnešu laikā pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas, tad kreditors zaudē savas prasījuma tiesības. Šī veidlapa nav universāla, bet tā palīdzēs un dos Jums priekšstatu kādam jābūt Kreditora prasījumam. Kreditora prasījumam ir nepieciešams pievienot visus parādnieka parāda apliecinošus dokumentus.

1. Pamatdati:
?
Vieta:
?
Datums:
?
Dokumenta Nr.:
?
Maksātnespējas pasludināšana:
?
Ierakstīts MNR:
?
Parāda pamatojums:
?
Līguma Nr.:
-
2. Kreditors:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Juridiskā adrese:
?
Tālrunis:
?
E-pasts:
?
Banka:
?
Konta Nr.:
?
Amats:
?
Vārds, uzvārds:
-
3. Parādnieks:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
-
4. Maksātnespējas administrators:
?
Vārds, uzvārds:
?
Sertifikāta Nr.:
?
Prakses adrese:
-
?
5. Parādu apliecinoši dokumenti:
?
Aprēķins uz:
1.
+
-
?
6. Pielikumā:
1.
2.
3.
+
-
Šīs formas izmantošanas statistika: 1631