Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs
Rīgas šķīrējtiesas misija

Izšķirot strīdus ātri un kvalificēti, mēs padarām biznesa pasauli godīgāku un sapratīgāku

Rīgas šķīrējtiesa

Viena no lielākajām šķīrējtiesām Eiropā

Nopirkt grāmatu

Rīgas šķīrējtiesa ar lepnumu paziņo par jaunas grāmatas izdošanu “Šķīrējtiesvedības rokāsgrāmata: Kā būt soli priekšā konkurentiem un piedzīt parādus ātri”

Par Rīgas šķīrējtiesu

Viena no tirgus ekonomikas pamata priekšrocībām ir iespēja izvēlēties. Lai veiktu strīda risināšanas pareizu izvēli,  ir jābūt priekšstatam par galvenajām šķīrējtiesas priekšrocībām, kā arī ir jāizvērtē fakti, kas saistīti ar tās darbību.

Mūsdienu sabiedrībā šķīrējtiesas ir plaši atzīts un izmantots saimniecisko strīdu atrisināšanas veids ne tikai vienas valsts robežās, bet arī starptautisko komerciālo un tirdzniecības attiecību jomā. Šķīrējtiesas institūts veiksmīgi funkcionē mūsu valstī kopš 90 gadiem. Šķīrējtiesas izšķirto strīdu daudzums skaitāms desmitos tūkstošu. Šķīrējtiesai ir savas priekšrocības salīdzinot ar izskatīšanu valsts tiesā.

Nepieciešams atzīmēt, ka Rīgas šķīrējtiesa ir pati vecākā un pati izplatītākā šķīrējtiesa Latvijā, kura tika reģistrēta 1999.gadā, un savas darbības laikā ir atrisinājusi vairākus tūkstošus strīdu. Rīgas šķīrējtiesas spriedumi tiek atzīti visās pasaules valstīs, kuras ir parakstījušas Ņujorkas konvenciju (vairāk kā 169 valstis). Rīgas šķīrējtiesas pastāvīgo šķīrējtiesnešu sastāvā ietilpst ievērojamākie Latvijas advokāti un juristi ar nevainojamu reputāciju un milzīgu civiltiesisko strīdu izskatīšanas pieredzi.

Rīgas šķīrējtiesas darbības pamatprincipi ir likumība, konfidencialitāte, objektivitāte, neatkarība un šķīrējtiesnešu taisnīgums, izskatot strīdus starp pusēm.

Rīgas Šķīrējtiesa

Kancelejas adrese: Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050
Ieeja no Alberta laukuma.

Tālr.: +371 673 65 100
Mob: +371 25 156 055
E-pasts:
E-pasts dokumentu iesniegšanai:

Darba laiks: Darbdienās 10:00 - 16:00
Apmeklētāju pieņemšana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Bankas rekvizīti:
Biedrība «Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs»
Reģ.Nr. 40008023425
Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050
Banka: AS SWEDBANK
SWIFT: HABALV22
Konts: LV25HABA0551036305891