Tiesas personāls


Jurijs Ņikuļcovs
Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētājs
 

Funkcijas:
- šķīrējtiesas darba vadīšana
- šķīrējtiesas izaugsme un attīstība
- šķīrējtiesnešu iecelšana

Jurijs ir viens no Rīgas Šķīrējtiesas dibinātājiem un ir pats pieredzējušākais mūsu darbinieks. Šobrīd viņš ir Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs un viens no Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnešiem. Neskatoties uz nopietno ieņemamo amatu, Jurijs ir ļoti pozitīvs un atvērts cilvēks. Viņš seko, lai Rīgas šķīrējtiesa sniegtu pakalpojumus strīdu izšķiršanā ātri, kvalitatīvi, likumīgi un objektīvi.

Ilga Neretniece
Rīgas šķīrējtiesas Administratīvais direktors

 

Funkcijas:
- komunikācijas uzturēšana ar pastāvīgiem klientiem
- procesa dalībnieku konsultācijas 
- konsultācijas dokumentu noformēšanā un iesniegšanā tiesā
 

Ilga ir komunikabls un dzīvespriecīgs darbinieks ar labām organizēšanas spējām. Ilga seko tam, lai dokumenti būtu kārtībā, procesa dalībnieki informēti par tiesvedības procesu, kā arī lai šis process noritētu saskaņā ar noteikumiem. Ilga, ar prieku, satiks augstākminēto organizāciju apmeklētājus un vienmēr palīdzēs atrisināt viņu problēmu.

Elza Rūtenberga
Rīgas Šķīrējtiesas kancelejas vadītāja
 

Funkcijas:
- dokumentu pieņemšana, sastādīšana, noformēšana, izsūtīšana
- tiesas sēžu organizēšana un koordinēšana
- ienākošās un izejošās informācijas apstrāde un novirzīšana

Elza ir komunikabls, enerģisks darbinieks ar labām komunikācijas prasmēm, kas vienmēr parūpēsies, lai Jūsu iesniegtie dokumenti tiktu pieņemti savlaicīgi. Šī burvīgā meitene parūpēsies, lai jebkurš iesniegtais dokuments tiktu apstrādāts, lai jebkura tiesas sēde būtu savlaicīgi organizēta. Elza ar plašu smaidu Jūs sagaidīs, uzklausīs un novirzīs pie atbilstošākā speciālista. Katru dienu Elza uzlādē RŠT apmeklētājus un kolēģus ar pozitīvu enerģiju.

Kristīna Ņikuļcova
Rīgas šķīrējtiesas mediators un Izpilddirektors
 

Funkcijas:
- Mediācijas nama mediators
- ienākumu kontrole un plānošana
- Sabiedrisko attiecību programmu izstrādāšana un īstenošana

- komunikācija ar medijiem

Kristīna ir gaišs cilvēks, kas nes taisnīguma un godīguma simbolu šajā pasaulē.  Ņemot vērā viņas pieredzi strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu sfērā, strādājot dažādos amatos, viņa pastāstīs Jums, kā risināt jautājumus ar parādniekiem, un kā nodrošināt biznesa labklājību.