Šķīrējtiesnešu saraksts


Jurijs Ņikuļcovs
Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs, šķīrējtiesnesis. Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs, pabeidzot Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Jurista darba pieredze vairāk nekā 15 gadus, Vairāk nekā 10 gadus aktīvi attīsta alternatīvo strīdu izšķiršanas veidus Latvijā.
info@court.lv
Inese Ļahoviča
Rīgas šķīrējtiesas prezidija locekle, kvalificēta juriste, šķīrējtiesnesis. Liela darba pieredze komerctiesību, civiltiesību un administratīvo tiesību jomā, strādājot ar Latvijas uzņēmumiem un starptautiskiem projektiem. Aktīvi popularizē alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus un attīsta tos. Vada juridiskus seminārus. Ir Maģistra grāds tiesību zinātnē ar kvalifikāciju jurists.
Alvis Marga
Rīgas šķīrējtiesas prezidija loceklis, šķīrējtiesnesis. Zvērināts advokāts, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Ir sertificēts maksātnespējas procesa administrators. Pabeidzis Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk kā 20 gadi.
Jānis Rozenbergs
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Latvijas krimināllietu advokātu biedrības līdzpriekšsēdētājs, pagātnē – Augstskolas “Turība” lektors. Aizstāvējis savu zinātnisko darbu un ieguvis tiesību doktora grādu. Uzstājies starptautiskās jurisprudences konferencēs, tiek publicēts medijos.
Verners Skrastiņš
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Iepriekš LR tieslietu ministra padomnieks, sertificēts maksātnespējas procesa administrators. Pabeidzis Latvijas Universitāti, ka arī studējis starptautiskās tiesības Rīgas Juridiskajā augstskolā.
Egīls Radziņš
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Pabeidzis Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Pastāvīgs Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Civilprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupas loceklis.
Mārtiņš Zalāns
Mārtiņš Zalāns – zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Zvērinātu advokātu biroja dibinātājs un vadītājs. Absolvējis Rīgas Juridisko augstskolu (LLM). Darba pieredze vairākās jomās– finanšu tiesību, uzņēmumu apvienošanās, pārņemšanas darījumos vairāk kā 20 dažādās valstīs.
Ainārs Vīnkalns
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk nekā 20 gadi.
Ieva Ramiņa
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, vairāk nekā 20 gadus zvērinātu advokātu biroja vadītāja. Sertificēts mediators. Pabeigusi Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk par 20 gadiem.
Andrejs Ādamsons
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Latvijas Dzīvokļu Īpašnieku asociācijas priekšsēdētājs, aktīvs politiskais darbinieks. Pabeidzis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu.
Karlo Amatučči
Advokāts, Komerctiesību profesors Neapoles Federiko II universitātē Itālijā. Ir pieredze darbā universitātēs Ķīnā, Itālijā, Japānā, Lielbritānijā. Erasmus programmu koordinators universitātēs Madridē, Viļņā, Helsinkos, Latvijas Universitātē, Sophia Antipolis universitātē Nicā. Sadarbības līgumu koordinators Nicas, Ķīnas, Sanktpēterburgas universitātēs. Pieredze jurisprudencē kopš 1993. gada. Ir maģistra grāds tiesību zinātnēs, absolvējot Neapoles Federiko II universitāti Itālijā. Aizstāvējis zinātnisko darbu un saņēmis doktora grādu. Ir publicējis populāras zinātniskās un praktiskās publikācijas. Neapoles padomes loceklis, Sanktpēterburgas universitātes Vestnik valdes loceklis.
Jānis Kārkliņš
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, LU Juridiskās fakultātes Civiltiesību zinātņu katedras asociētais profesors ar tiesību doktora grādu, zvērinātu advokātu biroja vadītājs. Uzstājās starptautiskās jurisprudences konferencēs, ir daudz atzītu zinātnisku publikāciju, tiek aktīvi publicēts medijos, ņem dalību pētījumu projektos un programmās.
Raimonds Briedis
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, sertificēts maksātnespējas administrators. Ieguvis maģistra grādu tiesvedībā, pabeidzot augstskolas “Turība” juridisko fakultāti.
raimonds.briedis@advokatubirojs.lv
Rada Matjušina
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, mediators. Ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē. Sabiedriskās organizācijas «Mediācija un ADR» valdes priekšsēdētāja.
Konstantin Ivanov
Konstantin Ivanov - jurists, juridisko zinātņu kandidāts,Tiesību zinātņu doktors Lietuvā, šķīrējtiesnesis starptautisko tiesību jautājumos. Sadarbojas ar vadošajiem mācību un treninga centriem ES un NVS valstīs, uzstājas kā viesprofesors universitātēs. Pārvalda svešvalodas: krievu, lietuviešu, angļu, spāņu, franču, itāļu, latviešu.
Edmunds Stankevičs
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Darba pieredze civiltiesību, komerctiesību, finanšu un administratīvo tiesību jomā – vairāk par 20 gadiem. Ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē.
Aivars Bērziņš
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Vairāk nekā 20 gadu jurista darba pieredze daudznozaru organizācijās. Ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē.
Artūrs Marģevičs
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs, studējis Latvijas Universitātes doktorantūrā, krimināltiesību katedrā.
info@margevich.lv
Jānis Berovskis
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Darba pieredze — vairāk nekā 15 gadi. Ieguva maģistra grādu sociālajās zinātnēs tiesvedībā.
Rolands Bortaščenoks
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Maģistra grāds sociālajās zinātnēs tiesvedībā iegūts Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē.
Viktors Kasjanovs
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē.
Iveta Bumbiere
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Pabeigusi Latvijas Universitāti iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnēs. Darba pieredze darījumos ar nekustamiem īpašumiem vairāk kā 15 gadi.
iveta.bumbiere@inbox.lv
Māris Grudulis
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Pabeidzis Francijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu intelektuālā īpašuma jomā. Ir Latvijas Universitātes un Policijas Akadēmijas pasniedzēja pieredze.
Dmitrijs Petrovs
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Pabeidzis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu tiesvedībā. Ir bankas kredītu komitejas vadītāja darba pieredze.
general@petrovs.lv
Sarmīte Bunde
Kvalificēta juriste, šķīrējtiesnesis, juridiskā biroja vadītāja. Darba pieredze Komerctiesību jomā vairāk kā 10 gadi, strādājot Latvijas un starptautiskā biznesa sektorā.
Dmitrijs Černokaļcevs
Kvalificēts jurists, Krievijas juristu asociācijas biedrs, Krievijas Federācijas Ministrijas akreditēts eksperts. Liela Sanktpēterburgas juridiskā biroja tiesu prakses vadītājs. Darba pieredze jurisprudences jomā vairāk kā 15 gadus. Tiek publicēts zinātniski populārajos un praktiskajos izdevumos, piedalījies zinātniski praktiskajos semināros un konferencēs.
Dmitrijs Volosovs
Kvalificēts jurists, Krievijas Federācijas Ministrijas akreditēts eksperts. Krievijas juristu asociācijas un International Bar Association biedrs. Zinātniski konsultatīvās komitejas vadītājs un Nacionālas Šķīrējtiesu kameras Valdes loceklis. Daudzu zinātnisku darbu un publikāciju autors. Pasniedzējs institūtā.
Mihkel Gaver
Mihkel Gaver - zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Igaunijas advokatūras loceklis. Pabeidzis Tartu Universitāti iegūstot maģistra grādu. Darba pieredze Prokuratūrā, Centrālās kriminālpolicijas korupcijas birojā. Igaunijas Advokātu kolēģijas Nacionālās juridiskās konsultācijas komisijas loceklis, Tiesu izpildītāju un bankrotu palātas pilnvarotais loceklis.
Robert Sarv
Robert Sarv - zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Igaunijas advokatūras loceklis. Pabeidzis Tartu Universitāti iegūstot maģistra grādu. Igaunijas studentu savienības NVO asociācijas loceklis
Kaimo Rappo
Kaimo Rappo - šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts, Igaunijas advokatūras loceklis. Pabeidzis Tartu Universitāti iegūstot maģistra grādu. Darba pieredze jurisprudencē – 18 gadi. Darbības jomas – tiesvedība, pārstrukturēšana, maksātnespējas process, darījumi ar nekustamo īpašumu, korporatīvo uzņēmumu konsultācijas.
Igors Mamajevs
Pazīstams kvalificēts advokāts, viens no Maskavas advokātu kolēģijas īpašniekiem un , šķīrējtiesnesis. Ir liela pieredze jurisprudences jomā, nodarbojoties ar starptautiskiem projektiem Austrijā, Vācijā, Lielbritānijā, Latvijā, Igaunijā, ASV, kā arī, pārstāvot pilnvaras devēju intereses Starptautiskajā arbitrāžas tiesā Stokholmā.
Tatjana Proskurņa
Kvalificēts jurists, Asociācijas “Biznesa partneru grupa” (Ukraina) prezidente. Ieguva izglītību Valsts Doņeckas universitātē Ekonomikas-Tiesību fakultātē ar specialitāti – tiesību zinātne. Ir vērtīga darba pieredze civiltiesību jomā, vairāk kā 15 gadus strādājot ar lielām starptautiskām kompānijām.
Maija Kalniņa
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Pagātnē — Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas Tiesību departamenta nodaļas vadītāja. Pabeigusi Latvijas Universitātes juridisko fakultāti.
Zenta Bičkoviča
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, sertificēts mediators, advokātu biroja vadītāja. Vada seminārus “Mediācijas apmācības pamatkurss”. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk par 25 gadiem. /Aizkraukle
Ainars Kreics
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, advokātu biroja vadītājs. Nodarbojās arī ar maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa administratora darbu, kā arī ir likvidācijas komisijas loceklis. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk par 20 gadiem. /Liepāja
Faila Abbasova
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, mediators. Pagātnē strādājusi Liepājas pilsētas domē kā Juridiskās daļas galvenais speciālists. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību jomā – vairāk par 10 gadiem. /Liepāja
Maija Andersone
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, maksātnespējas procesa administrators. Kuldīgas rajona zvērinātu advokātu vecākā un Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijas locekle. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk par 30 gadiem. /Kuldīga
Karīna Dementjeva
Kvalificēts jurists, šķīrējtiesnesis. Iegūts profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija Rīgas Stradiņa universitātē. Darba pieredze saistību tiesību, komerctiesību, ģimenes tiesību, mantojuma tiesību, migrācijas tiesību, administratīvo tiesību jomās. Plaša pieredze tiesvedības procesos.
Ilmārs Šatovs
Ilmārs Šatovs - Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, zvērinātu advokātu biroja vadītājs, ieguvis maģistra grādu Stokholmas Universitātē Zviedrijā ar specializāciju intelektuālā īpašuma tiesībās. Darba pieredze: strīdu risināšanā civillietās un komerclietās, tai skaitā sarežģītu un apjomīgu tiesas procesu vešana.
Regnārs Jansons
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Pagātnē strādājis par prokuratūras izmeklētāju, prokuroru. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo un komerctiesību jomā – vairāk par 25 gadiem. /Kuldīga
Daina Saulīte
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, zvērinātu advokātu biroja vadītāja. Pagātnē strādāja LPSR Tieslietu ministrijā. Darba pieredze specialitātē – vairāk par 25 gadiem, strādājot ar krimināllietām, civillietām, administratīvām lietām. /Aizkraukle
Agita Bērza
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Pagātnē dažādos amatos strādāja Valmieras rajona padomē. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo un komerctiesību jomā – vairāk par 25 gadiem. /Valmiera
Gunta Laizāne
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests“ juriste. Pagātnē Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra pasniedzēja. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo un komerctiesību jomā – vairāk par 25 gadiem. /Kuldīga
Ēriks Cars
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, sertificēts maksātnespējas procesa administrators, Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas loceklis. Pagātnē ir strādājis par tiesu izpildītāju, prokuroru. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk par 20 gadiem. /Ventspils
Juris Zēģele
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Pagātnē strādājis kā Aizkraukles rajona tiesas tiesnesis. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo un komerctiesību jomā – vairāk par 30 gadiem. /Koknese
Agnese Sevastjanova
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Pagātnē strādājusi Latgales tiesā kā apgabala prokurors, Preiļu rajonā- prokuratūras izmeklētājs. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo un komerctiesību jomā – vairāk par 25 gadiem. /Preiļi
Krista Milberga
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, sertificēts mediators. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, ģimenes, saistību un administratīvu tiesību jomā – vairāk par 15 gadiem. Ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē. /Valmiera
Ieva Miļūna
Juriste, šķīrējtiesnese, lektore, neatkarīga konsultāciju biroja vadītāja, valdības padomniece. Specializācijas jomas: līgumtiesības, delikti, visa veida zaudējumu atlīdzības prasības. Ieguvusi divus maģistra grādus ar specializāciju starptautiskajās tiesībās.
Linda Reisa
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, juridiskas fakultātes pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvu tiesību jomā – vairāk par 10 gadiem. /Dobele
Tālis Semanis
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, sertificēts mediators. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo tiesību jomā – vairāk par 20 gadiem. /Alūksne
Vera Lipska
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Pagātnē juristkonsulte Kārsavas pilsētas domē. Darba pieredze civiltiesību un krimināltiesību jomā – vairāk par 25 gadiem. Tiesību zinātņu maģistrs. /Kārsava
Jānis Uzulēns
Mg.jur., MBA, specializējas būvniecības nozarē, strādā ar FIDIC. Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklis. Uzskata, ka Latvijas normatīvais regulējums būvniecības nozarē ir sadrumstalots un neefektīvs, tāpēc iegulda zināšanas un enerģiju nozares normatīvās bāzes sakārtošanā.
Ginta Vilcāne
Kvalificēta juriste, maksātnespējas procesu administratore, šķīrējtiesnese. Pabeigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvusi maģistra grādu Tiesību zinātnē. Piedalījusies vairāku likumprojektu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu darba pieredze civilstrīdos, parādu atgūšanas lietās un darījumos ar nekustamo īpašumu.
Mirga Priedīte
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, sertificēts mediators, maksātnespējas procesa administrators, zvērināta advokātu biroja vadītāja. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvu tiesību jomā – vairāk par 25 gadiem. /Valmiera
Ieva Keterliņa
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Darba pieredze civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo un komerctiesību jomā – vairāk par 10 gadiem. Ieguvusi profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē. /Limbaži
Valdis Bišers
Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, vairāk nekā 20 gadu advokātu biroja vadītājs. Ieguvis maģistra grādu sociālajās zinātnēs tiesvedībā Latvijas Universitātē.
Vita Tanasi
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2008. gada. Maģistra grāds tiesību zinātnē (Mag.iur.) aizstāvēts Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2007. gadā. Pirms advokāta prakses uzsākšanas, nozīmīgā darba pieredze 8 gadu laikā tika gūta Baltijas lielākajā energoapgādes koncernā. Sevišķi jāizceļ pieredze darba strīdu risināšanā, kā arī koncerna attiecību regulēšanā tīklu ierīkošanas procesā (būvniecībā).
Pievienojieties mūsu komandai
RŠT attīstās un papildina šķīrējtiesnešu štatu. Tagad katram kompetentam juristam ir iespēja pievienoties spēcīgai komandai un Latvijas šķīrējtiesu līderim. Ja Jūs esat vienisprātis, laipni lūgti mūsu pulkā!
Pievienojieties mūsu komandai
RŠT attīstās un papildina šķīrējtiesnešu štatu. Tagad katram kompetentam juristam ir iespēja pievienoties spēcīgai komandai un Latvijas šķīrējtiesu līderim. Ja Jūs esat vienisprātis, laipni lūgti mūsu pulkā!
Pievienojieties mūsu komandai
RŠT attīstās un papildina šķīrējtiesnešu štatu. Tagad katram kompetentam juristam ir iespēja pievienoties spēcīgai komandai un Latvijas šķīrējtiesu līderim. Ja Jūs esat vienisprātis, laipni lūgti mūsu pulkā!