Rīgas šķīrējtiesas sasniegumi 

Rīgas šķīrējtiesai – 23 gadi. Pa šo laiku tikuši uzstādīti daudzi mērķi un uzdevumi. Ko mums ir izdevies sasniegt?  

 

Atgādināsim, ka RŠT pastāv jau kopš 1999.gada. Jau 2005. gadā, pēc šķīrējtiesas aprēķiniem, kopējais uzņēmumu skaits, kuri uzticēja Rīgas šķīrējtiesai izšķirt strīdus, sastādīja vairāk nekā 3500.

 

Katru gadu RŠT iesniegto lietu skaits nepārtraukti aug. Ja konkrētāk – pagājušajā gadā lietu skaits pieauga par 29, 5%. (98% gadījumos, no visa kopēja izskatīto lietu skaita, bez aizkavēšanās tika saņemti izpildraksti valsts tiesā, kas liecina pat mūsu kvalificēto tiesnešu spriedumu kvalitāti. Runājot par tiesnešiem, vēlamies atgādināt, ka tie mums ir 57 un tas nav galīgs skaitlis.

 

Rīgas šķīrējtiesa ar lepnumu saka, ka darbojas sabiedrības labā un ir sasniegusi to momentu, kad var palīdzēt nesavtīgi. Tā RŠT papildina savu mājas lapu ar jaunumiem un rakstiem, informē un izglīto savus abonentus, apgādājot viņus ar noderīgu informāciju par dažādiem likumiem, tiesvedības procedūru, par izmaiņām un kārtību uzņemējdarbības un likumdošanas sfērās kopumā.

 

RŠT pastāvīgi saņem no abonentiem pateicības vēstules un pozitīvas atsauksmes. RŠT sniedz bezmaksas pakalpojumus operatīvu bezmaksas konsultāciju, dokumentu veidlapu, līgumu korekcijas, u.c. veidā.

 

Pievērsiet īpašu uzmanību jaunajām RŠT dibinātāja struktūrām – RŠT Mediācijas nams un RŠT Izsoles nams. Tagad kļuvis iespējams izmantot citus pakalpojumus ekonomiski izdevīgai, ātrai un mierīgai strīda atrisināšanai.

 

RŠT aktīvi piedalās sociālajā dzīve, seko jaunumiem un iet kopsolī ar laiku.