Priekšrocības


Šķīrējtiesnešu augstais kvalifikācijas un kompetences līmenis    

 

Rīgas Šķīrējtiesas spēcīgo šķīrējtiesnešu sastāvu atzinīgi vērtē gan daudzi uzņēmēji, gan profesionāli juristi. Starp citu, mūsu reglaments ļauj pusēm pieaicināt strīda izšķiršanai speciālistu, kas nav Rīgas Šķīrējtiesas tiesnešu sarakstā. RŠT štatā ir 57 tiesneši.

 

Tehniskais atbalsts

 

Rīgas šķīrējtiesa operatīvi sniedz kvalificētas konsultācijas, dokumentu veidlapas, līgumu korekciju, noderīgu informāciju rakstu veidā mājas lapā, informācijas vēstuļu veidā mūsu abonentiem, publikāciju veidā sociālajos tīklos, u.c.

 

Personiskais kabinets

 

Tiem, kas izskata strīdus Rīgas šķīrējtiesā, esot prasītājs (persona, kura iesniedz prasības pieteikumu), Rīgas šķīrējtiesa izveidoja resursu, kas ļauj jebkurā momentā uzzināt kādā stadijā atrodas iesniegtā lieta un būt informētam par visu procesu. Piekļuve personiskajam kabinetam ir tikai prasītājam, kas ļauj saglabāt konfidencialitāti.

 

Strīda ātra izskatīšana - tikai 5-6 nedēļas

 

Operatīva lietas izskatīšana ir saistīta ar trim svarīgiem faktoriem: 1) šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams; 2) atšķirībā no valsts tiesas, šķīrējtiesā nepastāv strīda izskatīšanas sistēma vairākās instancēs; 3) ja viena no pusēm bez attaisnojošiem iemesliem neierodas uz sēdi vai nesniedz atsauksmi uz prasību, tad šķīrējtiesa strīdu izskata bez tās piedalīšanās.

 

Zemākas tiesas izmaksas

 

Vairākumā gadījumu tiesu kopīgais procesa ilgums šķīrējtiesā ir ievērojami īsāks, lietā iesaistīto pušu summārās izmaksas arī ir krietni zemākas.

 

 

 Procesa konfidencialitāte  

 

 

Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas un personas, kas nav procesa dalībnieki, var būt klāt šķīrējtiesas sēdē vienīgi ar abu pušu piekrišanu. Rīgas šķīrējtiesa nepublicē informāciju par izskatāmām lietām un nesniedz to trešajām personām.

 

Pusēm ir iespēja noteikt piemērotāko strīda izšķiršanas kārtību

 

Svarīgi ir atzīmēt to, ka atšķirībā no valsts tiesas, šķīrējtiesā strīda pusēm ir iespēja pašām noteikt sev ērtāko strīda izskatīšanas kārtību, tai skaitā, kurā vietā notiks strīda izšķiršana, kādā valodā, kādā veidā (mutisks vai rakstveida process, vai videokonferences veidā ) utt.