Rekvizīti, adreses, karte


Rīgas Šķirējtiesa

Kancelejas adrese: Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV 1050

Ieeja no Alberta laukuma.

Tālr.:  +371 673 65 100 

Mob: +371 25 156 055
E-pasts: info@court.lv
 

Facebookwww.facebook.com/RigasSkirejtiesa/

 

Darba laiks:

Darbdienās 10:00 - 17:00

 

Bankas rekvizīti:

 

Biedrība «Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs»
Reģ.Nr. 40008023425
Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050
Banka: AS SWEDBANK SWIFT: HABALV22
Konts: LV25HABA0551036305891