Rekvizīti, adreses, karte


Rīgas Šķirējtiesa

Kancelejas adrese: E.Birznieka-Upīša iela 18-7, Rīga, LV 1050

Tālr.: +371 673 65 100
Mob: +371 25 156 055
E-mail: info@court.lv
 

Facebookwww.facebook.com/RigasSkirejtiesa/

 

Darba laiks:

Darbdienās 10:00 - 16:30
 

Bankas rekvizīti:
Biedrība «Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija»
Reģ.Nr. 40008023425
E.Birznieka-Upīša iela 18-7, Rīga, LV-1050
Banka: AS SWEDBANK SWIFT: HABALV22
Konts: LV25HABA0551036305891