Sākusies reģistrācija uz semināru - “Valdes locekļu atbildība”


Parasti sabiedrībā “valdes locekļa” amats tiek saistīts ar augstu prestižu un ienesīgumu. Taču jāatzīst, ka līdz ar to klāt nāk arī augsta atbildība un plašs pienākumu klāsts…

 

Rīgas šķīrējtiesa aicina Jūs uzzināt vairāk par valdes locekļa jēdzienu, pienākumiem un atbildības grožiem, piedaloties seminārā 2020. gada 22. oktobrī.

 

Seminārs noteikti būs interesants pieredzējušiem un jauniem uzņēmējiem, biznesa pārstāvjiem – kā arī visiem, kuri vēlas iegūt kvalitatīvu informāciju semināra tēmā. Ikkatrs klausītājs varēs paaugstināt savu kompetenci iegūstot praktiskas un teorētiskas zināšanas.

 

Semināra laikā Jums būs iespējams uzdod Jūs interesējošos jautājums. 

Jautājumus vēlams sagatavot un iesniegt savlaicīgi, reģistrējoties uz semināru. 

 

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:

 

1. Ievads

2. Valdes locekļu atbildības jēdziens

3. Valdes locekļu atbildības veidi

4. Valdes locekļa pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam

5. Valdes locekļa atbildība maksātnespējas gadījumā

6. Valdes locekļa atbildība par nodokļu pārkāpumiem

7. Valdes locekļu solidāra atbildība un atbildības sadalījums

8. Zaudējumu piedziņa no valdes locekļa

9. Noslēgums

 

 

Lektors: Edmunds Stankevičs - Zvērināts advokāts, šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Darba pieredze civiltiesību, komerctiesību, finanšu un administratīvo tiesību jomā – vairāk kā 20 gadus. Ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē.

 

 

  

 

Semināra tēma: “Valdes locekļu atbildība”

Semināra valoda: latviešu

Semināra norises vieta: Rīgas šķīrējtiesa - Vecpilsētas iela 19 (ieeja no Alberta laukuma)

Semināra norises laiks: 22.10. 2020. no pulksten 17:00 

Semināra apmeklējums: bezmaksas 

 

Papildus ir iespējams piedalīties seminārā attālināti – tiešsaistes vebināra formātā

 

 

Sūtiet Jūsu pieteikumu dalībai seminārā pēc saites šeit! 

 

Pieteikumā norādiet kādā formātā Jūs vēlaties piedalīties seminārā (klātienē vai tiešsaistē). Bez tam pievienojiet arī esošos jautājumus semināra lektoram, ja tādi ir.

 

Pēc pieteikuma formas aizpildes mēs sazināsimies ar Jums personīgi, lai apstiprinātu Jūsu dalību.