Kopiju nepareiza noformēšana - visizplatītākā kļūda


Piekritīsiet - ļoti bieži mēs sastopamies ar to, ka daudzi (un varētu būt, ka arī Jūs) nosodat dažādas instances vai arī, kas ir vēl sliktāk, savas nezināšanas dēļ, nosodat konkrētus cilvēkus par to, ka tie nepieņem dokumentus vai arī noraida kādas prasības, pamatojoties uz to, ka dokumenti tiek iesniegti nepareizi, ar kļūdām, neievērojot noteiktās normas utt. Taču dusmoties šeit var tikai uz sevi, tāpēc ka likums ir un paliek likums.

 

Visizpatītākais gadījums ir nepareiza kopiju iesniegšana. Par šādu kļūdu pieļaušanu portālam www.itiesības.lv ir pastāstījusi praktizejošs jurists, šķīrējtiesnesis, RŠT prezidija loceklis Inese Ļahoviča. Šodien tieši Jums ar savu rakstu arī mēs izbeigsim nepareizu dokumentu kopiju iesniegšanu.

 

Arī runājot par tiesām (valsts vai šķīrējtiesām) šāds, no pirmā acu skatiena, mazs sīkums var paildzināt Jūsu lietas virzību un uzsākšanu, jo tiesas lūgs novērst trūkumus un apliecināt dokumentu kopijas.

 

Dokumentu kopiju apliecināšanas noteikumi ir regulēti ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5. daļu. (Skatieties pēc saites)

 

“Dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām īpatnībām. Izstrādājot elektroniska dokumenta kopiju papīra formā, tos dokumenta rekvizītus, kuri papīra formā nav redzami, atveido dokumenta kopijā uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta virs apliecinājuma uzraksta. Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu "KOPIJA". " (https://m.likumi.lv/doc.php?id=219491)

 

Apliecinājuma uzrakstā norādā, ka kopija ir pareiza, kā arī apliecinājuma datumu, vietu, organizāciju un cilvēku, kas kopiju ir apliecinājis.

 

Skatieties piemēru:

 

 

 

Arī par dokumentu kopiju noformēšanu un iesniegšanu tiks runāts

bezmaksas juridiskajos biznesa semināros

“Pareiza lietvedība kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai”

12. un 13. septembrī plkst.18:00.

 

Vairāk par semināriem un reģistrēšanos pēc saites šeit