Ir zināma jaunā semināra tēma! Tiekamies jau martā! Steidzieties reģistrēties!


Šo mūsu jubilejas gadu (RŠT aprīlī svin savu 20 gadu jubileju) mēs iesākam ar pozitīvām ziņām priekš Jums, rīkojot jaunus bezmaksas juridiskus seminārus. Šodien paziņojam un mudinām reģistrēties laicīgi (jo gribētāju ir daudz, taču vietu skaits ir ierobežots) uz mūsu jauno semināru, kas ir aktuāls visiem uzņēmējiem un biznesa pārstāvjiem.

 

Kas?

Bezmaksas juridiskais biznesa seminārs “Svarīgais uzņēmumu intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Iespējamo strīdu risināšana.”.

 

Kur?

Rīgas šķīrējtiesā, E.Birznieka-Upīša ielā 18-7, 4.stāvā

 

Kad?

2019.gada 13.martā plkst. 18:00

 

Kā?

Semināra plāns:

  1. Ievads intelektuālā īpašuma tiesību jomā (komercnoslēpumi, patenti, preču zīmes, dizainparaugi, autortiesības un blakustiesības);
  2. Līgumi, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu un izmantošanu (dokumentu forma, būtiskākie noteikumi);
  3. Iespējamo strīdu izšķiršana (tiesā un šķīrējtiesā);
  4. Diskusija un jautājumi.

 

Kam?

Uzņēmējiem un visiem, kas darbojas biznesa vidē, vēlas attīstīties un iemācīties gūt peļņu no sava intelektuālā īpašuma, un aizliegt izmantot to citām personām, nodrošinot ne tikai ekskluzivitāti kādā komercdarbības jomā, bet arī uzņēmuma vērtības palielināšanos.

 

Kas?

Semināru vadīs lektors Ilmārs Šatovs. Zvērināts advokāts, RŠT šķīrējtiesnesis, Latvijas un Eiropas patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu lietās, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iecelts profesionāls vidutājs autortiesību lietās.

 

Kā apmeklēt?

Apmeklēt semināru var TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta, aizpildot reģistrācijas formu mūsu mājaslapā šeit. Vietu skaits ir ierobežots!

 

Vairāk informācijas?

Seminārā tiks sniegta informācija par to, kas ir intelektuālais īpašums, kādi ir intelektuālā īpašuma veidi (piemēram, patenti, preču zīmes, dizainparaugi, autortiesības un blakustiesības), kā tos iegūt, kā tie tiek nodoti citām personām, kā tos izmantot peļņas gūšanai. Semināra apmeklētāji arī risinās uzdevumu, kurā praktiski noteiks iespējamu intelektuālā īpašuma aizsardzību. Semināra nobeigumā klausītāji uzzinās par to, kā risināt iespējamos strīdus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu – kā rīkoties, ja ir saņemta brīdinājuma vēstule par citas personas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu un iespējas risināt strīdu tiesā un šķīrējtiesā.

 

Networking?

Tagad mēs aicinām Jūs par 30 minūtēm ātrāk - plkst. 17:30 - lai Jūs varētu iepazīties ar citiem pasākuma dalībniekiem, apmainīties ar kontaktiem, saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, noskaņoties semināra tematam un vienkārši padzert kafiju.

 

Materiāli?

Apmeklētājiem tiks izdalītas mapes ar vērtīgu informāciju, kuru varēs izmantot savā ikdienas darbā.

 

Atsauksmes?

Iepazīties ar atsauksmēm no iepriekšējiem semināriem varat šeit.

 

Jautājumi?

Droši rakstiet uz info@court.lv un uzdodiet jautājumus - ar prieku palīdzēsim!