Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Uzmanību! Pārbaudiet savus līgumus!

4. jūlijs

Ja puse, ar kuru Jūs noslēdzat darījumu, savlaicīgi ievēros visus parakstītā dokumenta nosacījumus – tā ir ideāla situācija! Bet, gadījumā ja darījuma noteikumi tiek pārkapti?! Ko darīt?! Bezgalīgi ilgi gaidīt un ticēt solījumiem vai sniegt lietu valsts tiesā, kur gaidīt spriedumu var ilgi?!

Šķīrējtiesa – ir Jūsu likumīgāiespēja nodrošināties.

Mūsu šīs dienas raksts domāts trīs kategoriju uzņēmējiem:

1. Tiem, kas vai nu joprojām nezina, kas ir šķīrējtiesa, un kādas priekšrocības tai ir, salīdzinot ar valsts tiesu, vai arī vienkārši uzskata, ka tas viņiem nav vajadzīgs.

Atsaucoties uz augstāk minēto, tas ir vienkārši brīnišķīgi, kad partneri nekad nepārkāpj līguma noteikumus. Taču kā rāda mūsu vairāk nekā 20 gadu lielā prakse (tieši tik gadus Latvijā pastāv šķīrējtiesu institūts, kā arī Rīgas šķīrējtiesa), uzņēmēji, diemžēl, saķer galvu un sāk ierakstīt šķīrējtiesas atrunu līgumos tikai pēc tam, kad kāds no partneriem nav atgriezis parādu, termiņos nav izpildījis saistības u.tml. Tāpēc ka šķīrējtiesām pastāv acīmredzamas priekšrocības, salīdzinot ar valsts tiesu. 

Tātad, lai būtu iespējams sniegt lietu šķīrējtiesā, likumdevējs pieprasa, lai dokumentā, kuru paraksta puses, būtu šķīrējtiesas atruna.

2. Tiem, kuri ieraksta šķīrējtiesas atrunu savos līgumos, taču nav pārbaudījuši, vai norādītā šķīrējtiesa vispār vēl pastāv pēc Šķīrējtiesas likuma stāšanās spēkā.

Vēl 2014.gada beigās Latvijas Uzņēmumu reģistra Šķīrējtiesu reģistra sarakstā bija 256 šķīrējtiesu. Šobrīd, pateicoties Šķīrējtiesas likumam, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī un regulē šo sfēru, ir palikušas tikai 57 šķīrējtiesas.

Ja Jums dokumentā ir šķīrējtiesas atruna, bet šī šķīrējtiesa vairs nav Uzņēmumu reģistra Šķīrējtiesu sarakstā, ir nepieciešams vai nu veikt un parakstīt līguma grozījumus par to, ka mainās daži līguma punkti- tiek ierakstīta cita eksistējoša šķīrējtiesa, vai arī noslēgt ar partneri atsevišķu Šķīrējtiesas līgumu. To atradīsiet šeit.

3. Tiem, kas nezina, ko darīt, ja līgums ir parakstīts, bet šķīrējtiesas atrunas tajā nav.

Šajā situācijā ir nepieciešams rīkoties tapāt, kā iepriekšējā punktā, tas ir – vai nu parakstīt līguma grozījumus par to, ka līgums tiek papildināts ar dažiem punktiem un ierakstīt šķīrējtiesas atrunu, vai arī noslēgt ar partneri atsevišķu Šķīrējtiesas līgumu (Tipveida dokumentu paraugi, dokuments Nr. 13).

Gadās arī, ka dažas kompānijas un fiziskas personas nevēlās parakstīt dokumentu ar šķīrējtiesas atrunu. Šeit mēs iesakām jau laicīgi aizdomāties par šāda partnera uzticamību. Kāpēc darījuma partneris nevēlās parakstīt šādu līgumu? Varbūt viņš jau iepriekš aizdomājas par noslēgtā darījuma nosacījumu pārkāpšanu?

Ierakstot dokumentā (līgumā/pavadzīmē/vienošanās/parādzīmē) šķīrējtiesas atrunu ietaupa laiku, naudu, nervus un citus resursus.

Domājiet par sava biznesa drošību savlaicīgi!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

 

Saistītie raksti:

Kopīgot: