Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Patieso labuma guvēju reģistrs ES vienotajā meklētājā

24. augusts, 2022

Slēdzot darījumus ar juridiskām personām, der zināt, ka juridiska persona nav tikai uzņēmuma valde, pilnvarotas personas vai uzņēmuma īpašnieki, bet arī patiesā labuma guvējs. Patiesā labuma guvējs ir fiziska persona, kas ir juridiskās personas īpašnieks, vai persona, kuras kontrolē, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts darījums.

2017. gada 9.novembrī stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas noteica, ka saskaņā ar minētā likuma 18.1 panta ceturto daļu un 18.2 panta pirmo daļu juridiskām personām nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas saņemšanas par juridiskas personas patieso labuma guvēju, ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai. Sniedzot Uzņēmumu reģistram pieteikumu par juridiskas personas reģistrāciju (dibināšanu) vai juridiskas personas dalībnieku vai valdes locekļu izmaiņām, pieteikumā obligāti jānorāda informāciju par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem.

Kopš 2022.gada 6. jūlija Uzņēmumu reģistrs nodrošina arī patieso labuma guvēju informācijas nodošanu Patieso labuma guvēju reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā (Beneficial Ownership Registers Interconnection System (“BORIS”)). Datu pieejamību sistēmā Uzņēmumu reģistrs nodrošina bez maksas.

Faktisko īpašnieku reģistrs savstarpējās savienojamības sistēma (“BORIS”) ir rīks,kurš apvieno valstu centrālos reģistrus, kuros ir informācija par korporatīvo un citu juridisko personu faktiskajiem īpašniekiem.

Sistēma ir veidota kā centrālais meklēšanas pakalpojums, kas sniedz informācijas pieejamību par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 noteikumiem. Šobrīd vienotajā meklētajā atrodams juridisko datu meklētājs no sešām valstīm: Dānijas, Maltas, Grieķijas, Nīderlandes, Austrijas un Latvijas. Paredzēts, ka drīzumā dotajam meklētājam pievienosies vēl piecas valstis - Kipra, Luksemburga, Vācija, Spānija un Francija.

Tiek plānots, ka saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849, dotais centrālais meklēšanas pakalpojums pakāpeniski savienos visu Eiropas Savienības (ES) valstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas faktisko īpašnieku reģistrus.

Vienoto meklētāju varat atrast pēc saites šeit.

Slēdziet darījumus droši, pārbaudiet pieejamos reģistrus un esiet informēti par patiesajiem darījuma slēdzējiem!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: