Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Ko iesākt, ja Jūs iesūdzēja tiesā?!

24. oktobris, 2023

Mūsdienu saspringtajā situācijā vairums juristu cenšas veltīt daudz laika juridiskiem ieteikumiem par to, kā aizsargāt savu biznesu, informējot par jaunumiem un izmaiņām likumdošanā, strīdu izšķiršanas veidu izmantošanas instrukcijām utt. un tas ir ļoti labi, ka visi mēģina palīdzēt viens otram, tāpēc ir svarīga arī tēma par to, ko darīt, ja uzņēmējs kā atbildētājs ir saņēmis pavēsti no tiesas - kā rīkoties, lai visa procedūra noritētu maksimāli mierīgi un bez pārmērīgiem zaudējumiem. 
Šis raksts ir  instrukcija, kā iespējams atrisināt situāciju, kad pret Jums ir ierosināta lieta tiesā. 

1. Ja Jūs vēlaties risināt visu mierīgā ceļā, tad, pirmām kārtām, Jums ir nepieciešams sazināties ar prasītāju, kurš ir iesniedzis pret Jums prasību. Iespējams, Jums izdosies noslēgt mierizlīgumu (mierizlīguma paraugu Jūs varat atrast Rīgas šķīrējtiesas mājaslapā sadaļā Tipveida dokumentu paraugi, dokuments Nr.8). Mierizlīgumā Jūs un prasītājs aprakstāt situāciju un tās risinājumu – pēc būtības slēdzat vēl vienu līgumu ar citiem savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem. Mierizlīgumā Jūs varat iekļaut arī šķīrējtiesas atrunu, un gadījumā, ja kāda no pusēm neievēros mierizlīgumu, tai būs iespēja izskatīt lietu šķīrējtiesā – kas izmaksu ziņā ir ātrāk, ērtāk un izdevīgāk.

Pēc mierizlīguma noslēgšanas prasītājs var atsaukt prasību – tas ir pats vieglākais veids, kā izbeigt tiesas procesu, par kuru Jūs varat vienoties ar prasītāju.

Ja prasītājs neatsauc prasību, tad Jūs varat iesniegt tiesā mierizlīgumu un iesniegumu ar lūgumu izbeigt tiesas procesu, pamatojoties uz mierizlīguma noslēgšanu (labāk, lai to ir parakstījis arī prasītājs). Mierizlīgumu šādā gadījumā labāk ir notariāli apstiprināt, lai tiesa varētu izbeigt lietu bez strīdā iesaistīto pušu klātbūtnes. Ja Jūs iesniedzat mierizlīgumu bez notariāla apstiprinājuma, tad kā valsts tiesa, tā arī jebkura šķīrējtiesa nozīmēs tiesas sēdes datumu, kurā abām pusēm būs jāapstiprina mierizlīguma patiesums, lai pierādītu, ka strīds šajā etapā ir atrisināts, un lietu var izbeigt.

2. Ja Jūs un prasītājs esat noskaņoti uz strīda risinājumu, taču nezināt, kā atrast izeju esošajā situācijā, tad Jums palīdzēs mediācija. Mediācija — ir alternatīvs strīdu risināšanas veids, kopīgs (strīda pušu un mediatora) noregulēšanas un konflikta novēršanas process. Šajā procesa gaitā divi vai vairāki dalībnieki, ar trešās neatkarīgās puses (mediatora) palīdzību, mēģina atrast konstruktīvu strīda risinājumu. Iziet mediācijas procesu tagad piedāvā jebkura valsts tiesa – tā dod iespēju izvēlēties mediatoru no sertificēto mediatoru saraksta. Ja tomēr Jūs vēlaties iziet mediācijas procesu ar citu mediātoru, tad pusēm ir nepieciešams vērsties pie mediatora (vai konkrētā organizācijā, piemēram, Rīgas šķīrējtiesas Mediācinas namā), savukārt valsts tiesā iesniegt iesniegumu ar lūgumu apturēt lietas izskatīšanu līdz mediācijas procesa izbeigšanai.

3. Ja tomēr ne mierizlīgums, ne arī mediācija Jūsu situācijā neder strīda risināšanai, tad Jums ir vērts sagatavot visus pieradījumus, kas pamato Jūsu viedokli un saistību izpildi vai arī censties līdzsadarboties tiesas procesā tā radot iespēju samazināt prasības summu. Jums ir nepieciešams iesniegt atsauksmi uz prasību, kurā konkrēti aprakstāt, kā, kad un kāpēc ir izveidojusies šāda situācija, norādīt, arī kam prasībā norādītajam Jūs piekrītat, un kam nepiekrītat. Obligāti atsauksmē aprakstiet visus faktus un pievienojiet tiem pamatojošus pierādījumus, lai tiesa varētu pieņemt motivētu lēmumu izvērtējot visus faktus.
 
Tiesas spriedums.
1. Ja tiesa ir notikusi, Jūs esat saņēmuši spriedumu, bet nepiekrītat tam. Jūs varat to pārsūdzēt. Kā to izdarīt ir atkarīgs no tā, kura tiesa ir izdevusi spriedumu:

1.1. Ja Jūs saņēmāt spriedumu no valsts tiesas, bet nepiekrītat tam. Jūs varat iesniegt apelāciju augstākās instances tiesā, tas ir, saņemot spriedumu no rajona tiesas, sniedziet apelācijas sūdzību apgabaltiesā, saņemot spriedumu no apgabaltiesas – Augstākā tiesā. Apelācijai ir jābūt konkrēti un skaidri motivētai, ar pierādījumiem un faktiem, kā arī ar informāciju, kam šajā spriedumā piekrītat, kam nepiekrītat (pilnībā vai daļēji). Jums ir nepieciešams pārliecināt augstāk stāvošo tiesu, ka pieņemto spriedumu ir nepieciešams pārskatīt.

1.2. Ja Jūs saņēmāt spriedumu no šķīrējtiesas, bet nepiekrītat tam. Šķīrējtiesas spriedums stājās spēkā uzreiz pēc tā pieņemšanas un nav pārsūdzams, taču, vēl ir iespēja izmainīt radušos situāciju, ja spriedums tiešām nav taisnīgs. Pēc šķīrējtiesas sprieduma saņemšanas, prasītājs vēršas valsts tiesā izpildu raksta saņemšanai. Izpildu raksts, vienkārši sakot, ir dokuments, kuru izsniedz valsts tiesas un kurš apstiprina šķīrējtiesas sprieduma patiesumu un dod iespēju sprieduma piespiedu izpildīšanai ar tiesu izpildītāja palīdzību.
Izpildu raksta saņemšanas stadijā, valsts tiesas nosūta atbildētājam dokumentu, kurā norādīts, ka viņš var iesniegt paskaidrojumus par pierādījumiem un faktiem, kurus šķīrējtiesa nebija ievērojusi, sakarā ar ko šķīrējtiesas lēmums kaut kādā daļā (vai visās) ir pieņemts nepareizi. Tālāk valsts tiesa izskata šos paskaidrojumus. Ja tomēr arī valsts tiesa izpildraksta izsniegšanas stadijā uzskata, ka šķīrējtiesas spriedums ir taisnīgs, tad Jums vēl ir iespēja – iesniegt protestu prokuratūrā par valsts tiesas lēmuma atcelšanu un/vai iesniegt pieteikumu Augstākajā tiesā, lai pārskatītu pieņemto lēmumu. Tāpat kā iesniedzot apelāciju valsts tiesā, ja uzskatāt, ka šķīrējtiesas spriedums nav taisnīgs, Jums ir nepieciešams sagatavot visus pierādījumus un faktus, kuri pierāda Jūsu nostāju, lai lēmums tiktu pārskatīts.
Ir jāņēm vērā, ka, pārsūdzot spriedumu, Jūs sastapsieties ar papildus izmaksām, kā arī laika un nervu zaudējumu! Taču par patiesību, ja tā ir Jūsu pusē, ir nepieciešams cīnīties! Ja tiks pierādīta, ka Jums bija taisnība – izmaksas būs jāsedz zaudējušai strīda pusei.

2. Ja tiesas spriedumam piekrītat un neplānojiet to pārsūdzēt, tad Jums ir nepieciešams izpildīt pieņemto tiesas spriedumu. Spriedumā ir noteikts termiņš tā brīvprātīgai izpildei. Jūs arī varat vienoties ar prasītāju, piemēram, par sprieduma brīvprātīgas izpildes termiņa pagarināšanu – rakstiski. Ja ar prasītāju izdodas vienoties, tad Jūsu īpašumam un bankas kontiem netiks uzlikti liegumi, un Jūs varēsiet brīvi rīkoties ar tiem.
Ja ar prasītāju vienoties neizdodas un ja Jūs nepaspējat izpildīt tiesas spriedumu norādītajos termiņos, tad spriedums nokļūst zvērināta tiesu izpildītāja rokās. Tiesu izpildītāja pirmais solis – dot Jums iespēju izpildīt spriedumu, piemēram, apmaksāt parādus; otrais solis – īpašuma arests un bankas kontu iesaldēšana. Ja tas ir bizness, tad tas var ļoti nelabvēlīgi ietekmēt komercdarbības īstenošanu nākotnē kopumā. Tālāk tiesu izpildītājs apraksta visu Jūsu mantu, ietur naudas līdzekļus, kas ir Jūsu vai uzņēmuma bankas kontos piespriestā parāda dzēšanai, bet gadījumā, ja ar to nepietiek sprieduma pilnīgai izpildīšanai, pārdod izsolē Jūsu īpašumu. Tiesu izpildītājs arī aprēķina un piedzen noteiktus procentus no strīda summas par savu darbu (amata atlīdzība).
Apkopojot visu augstāk minēto, pats galvenais ieteikums – vienmēr uzturiet kontaktu ar partneriem, neslēpjaties, veidojiet dialogu un esiet šī dialoga iniciators – ar prasītāju, ar tiesu, ar tiesas izpildītāju!

Ja noteikti zināt, ka neesat vai esat tikai daļēji vainīgs pie radušās situācijas, taču pierādīt pats to nespējat sakarā ar juridisku zināšanu trūkumu (kas ir pavisam normāli – katram ir nepieciešams nodarboties ar savām lietām pielietojot savas zināšanas), vērsieties pie jurista/advokāta. Jo agrāk, jo labāk, tā kā jebkuru problēmu labāk risināt tās pirmajā stadijā (dotajā gadījumā, piemēram, pirms tiesas sprieduma saņemšanas).

Esiet modri un parakstiet tikai tādus līgumus, kuru nosacījumus varēsiet izpildīt!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Saistītie raksti:

Kopīgot: