Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Ar ko atšķiras e-pasts, e-paraksts, e-adrese, kā neapjukt?

9. maijs, 2023

Uzņēmējdarbības vide ik dienas attīstās un pilnveidojas. Ņemot vērā straujo attīstību, nevienu vairs neizbrīna, ka darījumi un to slēgšana no fiziskās vides ir pārgājusi virtuālajā vidē. Pēdējie gadi uzņēmējdarbībā ir pierādījuši, ka nav nekā neiespējama, tajā skaitā arī darījumu slēgšana attālināti. Tas, kas agrāk šķita ekskluzīvi un iespējams tikai inovatīvākajiem uzņēmumiem, nu ir ne tikai plaši pielietojams, bet jau kā obligāta prasība visiem uzņēmējdarbības veicējiem, sevišķi komunikācijā ar partneriem, valsts iestādēm un darījumu slēgšanu. 

E-pasts

Viennozīmīgi skaidrs, ka e-pasts (elektroniskais pasts) ir kļuvis par vienu no visizplatītākajiem saziņas kanāliem. E-pasta ziņojumi vairs netiek izmantoti tikai vēstuļu rakstīšanai - tie aizstāj telefona zvanus, pat tikšanās daudzās  situācijās un profesionālajā vidē.

Elektroniskais pasts jeb e - pasts (electronic mail; E-mail) ir ziņojumu sūtīšana datortīklos starp lietotājiem.

Ir vairāki faktori, kuri nosaka e-pasta nozīmi uzņēmējdarbības vidē, sevišķi komunikācijā un darījumu slēgšanā ar sadarbības partneriem. Kā viens no faktoriem, protams, ir saziņas ātrums- saziņa ir iespējama dažās minūtēs vai sekundēs no jebkuras vietas, neatkarīgi no tā, vai Jūs atrodaties vienā ēkā vai citā valstī. Turklāt e-pasta lietošana ir ērta- dažos gadījumos ziņojumu nosūtīšana ir ātrāka kā telefona zvans, sevišķi, ja Jūsu partneris atrodas citā valstī, citā laika zonā. Jūs nosūtat e-pastu, kuru jebkurā laikā varat nodublēt ar telefona zvanu, ja tas nepieciešams. Kā vieni no būtiskākajiem faktoriem e-pasta lietošanā tiek minēta tā pieejamība un iespēja pievienot pielikumus.  Ir ļoti viegli pievienot failus e-pasta ziņojumam un e-pasta konti ir kā lielas mapes ne tikai privātām ziņām, bet arī failiem, kas ļauj ērti organizēt, arhivēt un meklēt sarakstes, tāpēc e-pastā esošā informācija vienmēr ir viegli pieejama. Turklāt ar e-pasta palīdzību ir iespējams izsekot sarakstei. Kā arī daži e-pasta pakalpojumi ir īpaši izveidoti, lai nodrošinātu privātumu un drošību. 

Svarīgi e-pasta sarakstēs ar sadarbības partneriem norādīt sarakstes tematu – skaidru un saprotamu. Tā Jums un otrai pusei būs vieglāk ne tikai novērtēt e-pasta svarīgumu un vēlāk, ja nepieciešams, e-pasts būs vieglāk atrodams starp citiem sūtījumiem, bet arī strīdus gadījumā dotie e-pasti būs caurskatāmāki un darījuma soļi pārskatāmi.

Tāpat, veidojot uzņēmuma vai to pārstāvju e-pasta adreses, ieteicams pievērst uzmanību e-pasta vārdam. Ja vēlaties atstāt nopietnu iespaidu, tad e-pasta vārdam jābūt lietišķam un saprotamam. Ieteicams norādīt pārstāvja vārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

Ja jebkādas darījuma sarunas norisinās elektroniski, būtiski ir atrunāt līgumā, ka pamata saziņa notiks, piemēram, rakstveidā - e-pastos, noradot konkrētus e-pastus, caur kuriem notiks saziņa. Iekļaujiet līgumā atsevišķu punktu par komunikāciju ar partneri, norādot kontaktinformāciju (telefona numurs, e-pasts, adrese, u.tml.). Šeit arī atrunājiet vai būs vēl kādas kontaktpersonas, piemēram, grāmatvedis vai uzņēmuma menedžeris, ar ko Jums būs jāveic saziņa - norādiet arī šo personu kontaktinformāciju. Komunicējiet izmantojot tikai to e-pasta adresi, kas ir norādīta līgumā, kā saziņas adrese. Praksē sastopami gadījumi, kad, piemēram, persona lūdz sūtīt rēķinus vai citu informāciju uz citu e-pasta adresi. Lai nodrošinatos, ka strīdus gadījumā partneris neceļ iebildumus apgalvojot, ka dotā adrese nav atrunāta līgumā, ieteicams būtu šo e-pastu ar norādi par turpmāku sūtīšanu saglabāt un pievienot partnera failam, kā arī, sūtot dokumentus uz noradīto jauno e-pasta adresi, pievienot CC: līgumā norādīto e-pasta adresi. Тā Jūs pasargāsiet sevi, no liekas skaidrošanās, kura e-pasta adrese tad izmantojama.

Atcerieties! Jebkāda sarakste vai dokumentu apmaiņa e-pastā nes tikai informatīvu saturu. Lai dokumenti, kas nosūtīti e-pastā, saturētu juridisko spēku- tiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisku parakstu!

E-paraksts

E-paraksts ir personas pašrocīgs paraksts elektroniskiem dokumentiem un rīks, kas ļauj apliecināt personas identitāti digitālajā  vidē.  Ar E-parakstu parakstītam dokumentam  ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam.

Ar E-paraksta rīkiem parakstīts dokuments ir saistošs ne tikai tā lietotājam, bet jebkurai trešajai pusei, kā arī nodrošina tā lietotāja identitātes apliecināšanu digitālajā vidē tā, kā to klātienē nodrošina personu apliecinošs dokuments.

E-paraksts ir vienīgais valstī kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojums. Tas nozīmē, ka e-Identitātes apliecināšana ar visiem e-Identitātes rīkiem ir pielīdzināma personas identitātes apliecināšanai klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pārbaudiet vai dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu no visām pusēm. 

Saņemot dokumentus elektroniski, vienmēr pārliecinieties vai tie satur elektronisko parakstu un vai parakstītājs ir tiesīgs (pilnvarots) dotos dokumentus parakstīt. 

Svarīgi!  Ja slēdzat līgumu ar juridisku personu elektroniski un līguma nosacījumi paredz galvotāju- fizisku personu, tad līgumu jāparaksta no visām pusēm, proti, jābūt trīs parakstiem- Jūsu, juridiskas personas un fiziskas personas. Ja juridiska persona un fziska persona sakrīt (galvotājs ir uzņēmuma valdes loceklis) tad var pietikt tikai ar vienu parakstu, kā uzņēmuma pārstāvim un kā galvotājam. 

Ja Jūsu līgumā ar sadarbības partneri nav norādītas e-pasta adrese, kā oficiālais saziņas veids- saraksti varat veikt un dokumentus sūtīt uz sadarbības partnera E-adresi (no 2023.gada E-adrese būs obligāta visām juridiskām personām), un būt pārliecināti, ka adresāts sūtījumu ir saņēmis.

E-adrese

E-adrese ir oficiāla elektroniskā adrese, kuru valsts noteikusi kā drošas saziņas pakalpojumu. Tā ir uzņēmuma digitālā pastkastīte, kā arī ērts un drošs veids, kā sazināties ne tikai ar valsts un pašvaldību iestādēm, bet arī tām iestādēm, kas iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā. E-adrese ļauj efektīvi sazināties jebkurā laikā un atrašanās vietā.

Lietojot e-adresi Jūs varat apmainīties ar dokumentiem jebkurā laikā un vietā, Jūs saudzējat resursus un vidi, jo vairs nenotiek dokumentu apmaiņa papīra formātā, turklāt saņemat visas ienākošās vēstules laikā un vienuviet. Jūsu oficiālie dokumenti būs drošībā: tie nenoklīdīs un būs pasargāti no krāpniekiem.

Būtiski! E-adrese un e-pasts nav viens un tas pats!!! E-adrese nodrošina ne tikai apliecinājumu, ka Jūsu vēstule un dokumenti ir nogādāti saņēmējam un tie ir saņemti, bet arī Jūs varat būt pārliecināts, ka lietojot E-adresi, dokumenta sūtītājs ir tā persona, par kuru tā uzdodas. Informācija/dokumenti, kas ir nosūtīti adresātam uz e-adresi, tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā no nosūtīšanas brīža.

E-adrese nodrošina elektronisko saziņu un jebkuru elektronisko dokumentu apriti neatkarīgi no to juridiskā spēka. Ja dokumentam, piemēram līgumam vai aktam, nepieciešams nodrošināt juridisko spēku, tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu – līdzīgi, kā tas tiktu darīts, izmantojot citus saziņas kanālus, piemēram, sūtot dokumentu e-pastā. Tas, ka dokuments ir nosūtīts adresātam E-adresē, juridisko spēku nepiešķir, tikai nodrošina dokumenta piegādi!

Svarīgi zināt, ka E-adreses īpašnieks var dot pieeju E-adresei citai personai un nodot tiesības komunicēt ar valsti un citām personām savā vārdā.

E-adreses deaktivācija netiek paredzēta.

Taupiet savus resursus un izmantojiet savu laiku lietderīgi! Droši darījumi ir iespējami arī attālināti!

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: