Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

E-paraksts. To pielietojums dažādās pasaules valstīs.

14. februāris, 2023

Pēdējos gados arvien būtiskāku lomu ikdienas darījumu vidē aizņem elektroniskā saziņa un elektroniskā dokumentu apmaiņa. Iespējas, kādas sniedz tehnoloģiju attīstība, ļauj brīvi komunicēt un slēgt darījumus, atrodoties jebkurā pasaules valstī,  ar jebkuras valsts darījumu partneri. Turklāt tagad nav nepieciešams satraukties par dokumentu parakstīšanu klātienē, to ātri un droši var izdarīt attālināti- parakstot līgumus un citus darījumu aktus tiešsaistē, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Ja slēdzot darījumus valsts teritorijā reti kad rodas jautājumi par dokumentu parakstīšanu attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu (turpmāk e-parakstu), tad, nonākot līdz starptautisko darījumu slēgšanai attālināti, rodas jautājumi, kā pareizi parakstīt dokumentus un kādu drošu elektronisko parakstu var izmantot, lai darījumu slēdzēju puses būtu nodrošinātas, ka parakstītājs ir parakstījis līgumu ar drošu elektronisko parakstu un tas ir spēkā.

Elektroniski parakstītu dokumentu Latvijā apskatīt un pārliecināties par tā droša e-paraksta derīgumu var, izmantojot iespēju “Pārbaudīt dokumentu” portālā eParaksts.lv, vai bezmaksas programmu eParakstītājs, vai mobilo lietotni eParakstsLV. Dotās iespējas nodrošina VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

Dokumentus ar Latvijas e-parakstu var parakstīt sekojošos formātos – PDF, eDoc vai ASICE, – kas ir uzskatāmi par drošiem. Lai pārbaudītu elektroniski parakstītus dokumentus, nav būtiski, kurš formāts izvēlēts, taču ir būtiski noskaidrot, kādam nolūkam tiks izmantots parakstītais  e-dokuments. Ja dotais dokuments paredz darījumu Latvijas robežās un izmantojams vietējo darījumu slēgšanai, tad to atvērt, pārbaudīt un lejupielādēt var izmantojot e-paraksta mājaslapu. Savukārt, ja kāda no darījuma slēdzēju pusēm ir ārvalsts pārstāvis, tad ar Latvijā parakstītiem e-dokumentiem var rasties papildus neērtības. Tieši šī iemesla dēļ, bieži slēdzot darījumus attālināti, darījumu puses izmanto ērtāko iespēju un paraksta e-dokumentus PDF formātā. Turklāt elektroniski parakstīts PDF dokuments ir īpaši drošs un šādā formātā parakstītu e-dokumentu var atvērt un lasīt ar ierastajām un plaši sastopamajām PDF lasīšanas programmām.

Elektroniski parakstītu dokumentu no citām Eiropas Savienības valstīm, apskatīt un pārliecināties par tā droša e-paraksta derīgumu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļvietni. Eiropas Savienības uzticams pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) portālā “Digital Connecting Europe”, kas tiek pastāvīgi aktualizēts. Atverot interesējošās valsts sadaļu, var atrast informāciju par valstu e-parakstu specifiku, pakalpojumu sniedzējiem un arī pārbaudīt e-dokumentu. Dotajā sarakstā ir iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstīs atzītie sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji 31 valstī, kuru pakalpojumi ir atzīti Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ar uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju sarakstu un kontaktinformāciju ir iespējams iepazīties pēc saites šeit.

Sarakstā iekļautie pakalpojumu sniedzēji darbojas, saskaņā ar regulu (ES) Nr.  910/2014 (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 ( 2014. gada 23. jūlijs ) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK). Tas nozīmē, ka dotie pakalpojumu sniedzēji dod garantiju un informāciju, kāds paraksts ir derīgs abām pusēm, un kā parakstīt dokumentus.

Ja persona parakstījusi dokumentu Eiropas Savienības eDokumentu standarta formātā  ASICE, tad parakstu  varēs pārbaudīt portālā eParaksts. Tāpat abām darījumu pusēm pastāv iespēja parakstīt dokumentus ar jebkuru Eiropas Savienībā atzīta uzticama pakalpojumu sniedzēja izsniegtu kvalificētu (drošu) elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu e-parakstu, papildus noteikti ir jānorāda adrese (mājaslapas šķirklis), kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē. Ja oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē e-paraksts un/vai laika zīmogs uzrādās kā nederīgs vai nav kvalificēts kā kvalificētais e-paraksts (QESig) un kvalificēts laika zīmogs (QTSA), ieteicams sazināties ar attiecīgās valsts e-paraksta un/vai laika zīmoga pakalpojuma sniedzēju.

Der zināt, ka dokumenti, kuri ir parakstīti ar "DocuSign" izsniegtajiem parakstiem nav Eiropas Savienībā atzīts (dalībvalsts uzraudzības iestādē reģistrēts) uzticams pakalpojumu sniedzējs, tāpēc "DocuSign Inc" izsniegtie sertifikāti nav uzskatāmi par kvalificētiem un dokumenti, kuri parakstīti ar doto e-paraksta veidu nav uzskatāmi par drošiem un pārbaudāmiem dokumentiem, kuriem ir veikts paraksts.

Lai elektroniski parakstītu dokumentu no citas pasaules valsts, apskatītu un pārliecinātos par tā droša e-paraksta derīgumu, pusēm ir jāvienojas par to, kurš e-paraksts tiks izmantots. Sevišķi svarīgi tas ir situācijās, ja dokumentā nepieciešami vairāki dažādu valstu pārstāvju e-paraksti un pastāv iespēja, ka kāds no valstu pārstāvjiem nav no Eiropas Savienības. Šādās situācijās vislabākā iespēja visām darījumu pusēm ir vienoties, kuru e-paraksta pakalpojumu puses izmantos. Pasaulē ir pieejama virkne maksas un bezmaksas e-paraksta rīku, kuru izstrādātājs/uzturētājs ir starpnieks dažādiem dokumentu parakstītājiem. 

Рārbaudot dokumentu, kas parakstīts elektroniski:

  • pārliecinieties, ka tas tiešām ir parakstīts ar drošu (kvalificētu) e-parakstu;
  • pārbaudiet parakstītāja identitāti;
  • pārliecinieties, ka dokumentā nav veiktas izmaiņas kopš tā parakstīšanas brīža;
  • noskaidrojiet precīzu dokumenta parakstīšanas laiku.

Atcerieties! Nav būtiski, vai dokuments parakstīts ar Latvijā, Eiropas Savienības valstī vai kādā citā valstī izsniegtu vai reģistrētu e-parakstu, svarīgi ir rast iespēju doto dokumentu pārbaudīt un konstatēt tā derīgumu. 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: .

Kopīgot: