RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Par RŠT
Tiesas personāls

Tiesas personāls

Drukāt

Jurijs Ņikuļcovs
Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētājs
 

Funkcijas:
- šķīrējtiesas darba vadīšana
- šķīrējtiesas izaugsme un attīstība
- šķīrējtiesnešu iecelšana

Jurijs ir viens no Rīgas Šķīrējtiesas dibinātājiem un ir pats pieredzējušākais mūsu darbinieks. Šobrīd viņš ir Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs un viens no Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnešiem. Neskatoties uz nopietno ieņemamo amatu, Jurijs ir ļoti pozitīvs un atvērts cilvēks. Viņš seko, lai Rīgas šķīrējtiesa sniegtu pakalpojumus strīdu izšķiršanā ātri, kvalitatīvi, likumīgi un objektīvi.

Ilga Jansone
Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītāja

 

Funkcijas:
-komunikācijas uzturēšana ar pastāvīgiem klientiem
- procesa dalībnieku konsultācijas 
- dokumentu noformēšana, izsūtīšana un pieņemšana
- tiesas sēdes organizēšana

Ilga ir komunikabls un dzīvespriecīgs darbinieks ar labām organizēšanas spējām. Ilga seko tam, lai dokumenti būtu kārtībā, procesa dalībnieki informēti par tiesvedības procesu, kā arī lai šis process noritētu saskaņā ar noteikumiem. Viņas pienākumos ietilpst darbs arī Rīgas šķīrējtiesas izsoles un Mediācijas namos. Ilga, ar prieku, satiks augstākminēto organizāciju apmeklētājus un vienmēr palīdzēs atrisināt viņu problēmu.

Elza Rūtenberga
Rīgas Šķīrējtiesas kancelejas administrators
 

Funkcijas:
- dokumentu pieņemšana, sastādīšana, noformēšana, izsūtīšana
- tiesas sēžu organizēšana un koordinēšana
- ienākošās un izejošās informācijas apstrāde un novirzīšana

Elza ir komunikabls, enerģisks darbinieks ar labām komunikācijas prasmēm, kas vienmēr parūpēsies, lai Jūsu iesniegtie dokumenti tiktu pieņemti savlaicīgi. Šī burvīgā meitene parūpēsies, lai jebkurš iesniegtais dokuments tiktu apstrādāts, lai jebkura tiesas sēde būtu savlaicīgi organizēta. Elza ar plašu smaidu Jūs sagaidīs, uzklausīs un novirzīs pie atbilstošākā speciālista.

Kristīna Ņikuļcova
Rīgas šķīrējtiesas mediators un Finanšu daļas direktors
 

Funkcijas:
- Mediācijas nama mediators
- operācijas ar rēķinu apmaksu;ana
- ienākumu kontrole
- līdzekļu sadale un plānošana

Kristīna ir gaišs cilvēks, kas nes taisnīguma un godīguma simbolu šajā pasaulē. Atbildot par finansēm, Kristīna kā neviens cits zina, cik svarīga ir rēķinu savlaicīga apmaksa un kā to var veicināt. Ņemot vērā viņas pieredzi strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu sfērā, strādājot dažādos amatos, viņa pastāstīs Jums, kā risināt jautājumus ar parādniekiem, un kā nodrošināt biznesa labklājību. Katru dienu Kristīna uzlādē RŠT apmeklētājus un kolēģus ar pozitīvu enerģiju.

Darja Možarova
Rīgas šķīrējtiesas Attīstības daļas vadītāja
 

Funkcijas:
- RŠT popularizēšana, tikšanās komunikācijas veicināšanai, prezentāciju izstrāde
- RŠT labvēlīga tēla veidošana
- Sabiedrisko attiecību programmu izstrādāšana un īstenošana
- komunikācija ar medijiem
- biznesa pasākumu organizēšana

 

Darja ir smaidīgs un radošs darbinieks. Viņa gatavo Jums interesantus un aktuālus rakstus, ieteikumus, publikācijas soc.tīklos, informatīvās elektroniskās vēstules un preses relīzes. Atbildot par RŠT attīstību, Darja seko līdzi jaunumiem alternatīvo strīdu risināšanas jomā, apmeklē izstādes un konferences, popularizējot RŠT. Pasākumu (semināru, atvērto durvju dienu, biznesa tikšanās) uzņēmējiem un biznesa pārstāvjiem organizatore arī ir Darja. Mūsu imidžs ir šīs aktīvās un optimistiskās meitenes rokās.

Jānis Sīlis
Rīgas šķīrējtiesas Izsoles nama priekšsēdētājs
 
  • Tālr.: 67365100
  • Mob.tālr.: 25156055
  • e-pasts: kanceleja@court.lv
  • skype: kanceleja.court

Funkcijas:
- RŠT Izsoļu nama darba kvalitātes kontrole
- izsoļu organizēšana
- izsoļu vadīšana

Jānis, esot uzmanīgs un punktuāls cilvēks, Rīgas šķīrējtiesā ieņem amatu, kas prasa precizitāti un nekļūdīgumu. Kā Rīgas šķīrējtiesas Izsoļu nama priekšsēdētājs, Jānis kontrolē šīs organizācijas darbu, kā arī pats vada izsoles. Jānis ir ļoti pieklājīgs un kārtīgs cilvēks, kurš 100% atdodas darbam.