RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Par RŠT
Ievadvārds

Ievadvārds

Drukāt

Viena no tirgus ekonomikas pamata priekšrocībām ir iespēja izvēlēties. Strīda risināšanas pareizai izvēlei, jābūt priekšstatam par galvenajām šķīrējtiesas priekšrocībām, kā arī ir jāizvērtē fakti, kas saistīti ar tās darbību.Mūsdienu sabiedrībā šķīrējtiesas – ir plaši atzīts un izmantots saimniecisko strīdu atrisināšanas veids ne tikai vienas valsts robežās, bet arī starptautisko komerciālo un tirdzniecības attiecību jomā. Šķīrējtiesas institūts veiksmīgi funkcionē mūsu valstī kopš 90.g.g. Šķīrējtiesas izšķirto strīdu daudzums skaitāms desmitos tūkstošu. Šķīrējtiesai ir savas priekšrocības salīdzinot ar izskatīšanu valsts tiesā.Nepieciešams atzīmēt, ka Rīgas šķīrējtiesa ir pati vecākā un pati izplatītākā šķīrējtiesa Latvijā, kura tika reģistrēta 1999.gadā, un savas darbības laikā ir atrisinājusi vairākus tūkstošus strīdu. Rīgas šķīrējtiesas spriedumi tiek atzīti visās pasaules valstīs. Rīgas šķīrējtiesas pastāvīgo šķīrējtiesnešu sastāvā ietilpst ievērojamākie Latvijas advokāti un juristi ar nevainojamu reputāciju un milzīgu civiltiesisko strīdu izskatīšanas pieredzi.

 

Rīgas šķīrējtiesas darbības pamatprincipi ir likumība, konfidencialitāte, objektivitāte, neatkarība un šķīrējtiesnešu taisnīgums, izskatot strīdus starp pusēm.

 

Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs (Biedrība "Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs") ir izveidojis divas jaunas struktūras – RŠT Mediācijas namu un RŠT Izsoles namu, kuras palīdz attīstīt strīdu alternatīvus risināšanas veidus mūsu valstī.
 


Izvēloties Rīgas šķīrējtiesu kā instanci, kurai uzticēties, Jūs izmantosiet savu izvēles tiesību un nodrošināsiet kvalitāti, objektivitāti un visīsākos termiņus sprieduma pieņemšanā – bez jebkādiem birokrātiskiem šķēršļiem un liekiem izdevumiem.


Uz tikšanos Rīgas šķīrējtiesā!
 

Jurijs Ņikuļcovs/ Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs
 
Alvis Marga/ Rīgas šķīrējtiesas prezidija loceklis
 
Inese Ļahoviča/ Rīgas šķīrējtiesas prezidija locekle
 
 
 

Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs Mag.Iur. Jurijs Ņikuļcovs