RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2022 Augusts > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Jaunumi


Meklēt:

Šķīrējtiesas atrunas pielietojums preču pavaddokumentā (pavadzīmē)

17-08-2022

Lai gan ikdienas biznesa vidē ir ierasts, ka pirms darījuma noslēgšanas puses slēdz līgumus, tomēr ir situācijas, kad starp darījuma pusēm atsevišķi līgumi netiek slēgti un par darījuma esamību liecina abpusēji parakstīts preču pavaddokuments (pavadzīme), vai rēķins par pakalpojumu sniegšanu.

 

Bieži vien tiek uzskatīts, ka darījumi, kas notiek bez līguma noslēgšanas ir nedroši, jo šādos darījumos nav iespējams rakstiski atrunāt visas iespējamās darījuma nianses.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka svarīgākās darījuma nianses var atrunāt jebkurā dokumentā!

 

Tas nozīmē, ka situācijās, kad darījuma noslēgšanai pietiek ar vienu pavadzīmi vai rēķinu, Jūs dotajos dokumentos papildus standarta informācijai par pusēm un darījuma objektu, paredzat un iekļaujat arī tādus jautājumus, kā samaksas termiņš, nokavējuma procenti, pārdodamās preces vai sniegtā pakalpojuma īpašumtiesības, strīdu izskatīšanas kārtību.

 

Pavadzīmes-rēķina lietošanas mērķis ir nodrošināt precīzu un pilnīgu preču un citu materiālo vērtību saņemšanas un izsniegšanas darījuma fakta dokumentāru noformēšanu, kurā tiek atrunāts darījums un no tā izrietoši pienākumi.

 

Der zināt, ka augstāk minētie iekļaujamie nosacījumi pavadzīmē- rēķinā būs spēkā un saistīs Pircēju vai pakalpojumu saņēmēju tikai tad, ja preču pavadzīmi- rēķinu ir parakstījis Pircēja pilnvarots pārstāvis vai Pircēja uzņēmuma valdes loceklis. Personas paraksta tiesības varat pārbaudīt Uzņēmuma Reģistra mājaslapā vai lūdzot uzrādīt pilnvaru. Tāpat praksē ir sastopamas situācijas, kad uzņēmumu mājaslapās tiek lūgts aizpildīt pasūtījumu veidlapu, kurā tiek iekļauts arī punkts par saņēmēju un tā paraksta tiesībām, ja tas pārstāv uzņēmumu.

 

Ne tikai vietējos darījumos, bet arī pārrobežu darījumos tiek slēgti darījumi, pamatojot darījumu tikai ar pavadzīmi vai rēķinu, kuriem tiek pievienota pārvadājuma pavadzīme (CMR). Arī šādās starptautiskās pavadzīmēs tiek atrunāti nosacījumi, iekļaujot konkrēti soda sankcijas un strīda izskatīšanas vietu. Proti, ja rodas strīds par piegādātā pasūtījuma apmaksu, tad piegādātājam nav jāsatraucas, ka būs jāvēršas valsts tiesā pēc parādnieka atrašanās vietas, jo strīds tad tiek skatīts tādā kārtībā, kāda tiek atrunāta pavadzīmē un par pierādījumu, par preces piegādi, tad kalpo CMR. Tomēr der zināt, ka šādos gadījumos, izskatot strīdu var tikt piemērota arī CMR konvencija.

 

Šķīrējtiesvedības praksē ir gadījumi, kad kreditors sniedz prasību pret parādnieku uz pavadzīmes vai rēķina pamata, kurā ir atrunāta strīda izskatīšana šķīrējtiesā. Sevišķi izplatīti šādi gadījumi ir tirdzniecībā, kad puses darbojas tā sauktā “viena darījuma ietvaros” un ērtākais un ātrākais veids ir pakalpojuma sniegšana (preču pārdošana), izsniedzot pavaddokumentu. Tāpat šķīrējtiesas atruna tiek iekļauta pavaddokumentos, kuri saistīti ar starptaustisko pārvadājumu darījumiem, kad starp pusēm nepastāv pasūtījuma pieteikums, bet ir pavadzīme par preču nosūtīšanu un saņemšanu.

 

Būtiski!!! Mūsdienu mobilajā vidē arvien biežāk darījumi tiek slēgti attālināti. Tāpat arī rēķini tiek sagatavoti un sūtīti elektroniski - nereti ar norādi, ka rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Vēršam Jūsu uzmanību, ka šādi rēķini satur juridisko spēku tikai tajos gadījumos, kad puses ir rakstiski (parasti līgumā) vienojušās par savstarpēju dokumentu apmaiņu elektroniski, norādot konkrētus e-pastus uz kuriem rēķini sūtāmi. Ja šādas vienošanās nav, tad jebkurš dokuments, kuru sūtāt uz klienta e-pastu, ir jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu un jāsaņem klienta apstiprinājums par dokumenta saņemšanu. Viskoretāk ir lūgt, lai klients rēķinu paraksta arī no savas puses ar drošu elektronisku parakstu. Iesakām pirms darījuma noslēgšanas, ja apstiprināt pasūtījumu virtuāli, lūgt klientu apstiprināt savu e-pasta adresi un rakstiski sniegt piekrišanu turpmākai saziņai, kas saistīta ar darījumu, elektroniski.

 

Pavadzīmes paraugu, kurā iekļauti papildus darījuma nosacījumi, varat atrast Rīgas šķīrējtiesas mājaslapas sadaļā “Atbalsts” (28. dokuments).

 

Slēdziet drošus darījumus ar korekti sastādītiem dokumentiem!

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: info@court.lv.Komentāri


Nav komentāru...    Rakstīt komentāru