RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2022 Oktobris > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Jaunumi


Meklēt:

Pilnvara šķīrējtiesvedības procesā

26-07-2022

Lai cik veiksmīga un pozitīva būtu ikkatra uzņēmējdarbības pieredze, tomēr jāatzīst, ka pienāk brīdis, kad parādnieks nepilda saistības un Jūs esat gatavi sniegt prasību tiesā vai šķīrējtiesā. Šķīrējtiesvedības praksē ir ierasts, ka juridisku personu lietas ved tā pilnvarota persona, savukārt fiziska persona izvēlas sev pārstāvi tikai sarežģītākās lietās. Visbiežāk personas izvēlas izdot pilnvaru kādai trešai personai pārstāvēt savas intereses, ja plānotā darījuma vai lēmuma pieņemšanas laikā nav Latvijā, vai ja ir pārliecība, ka profesionālis Jūsu intereses pārstāvēs vislabāk. Arī šķīrējtiesvedības praksē puses sarežģītākās lietās pilnvaro personu, kas ir uzņēmuma pārstāvis un pārzina uzņēmuma procesus, vai advokātu, kurš spēs adekvāti un aukstasinīgi noreaģēt brīdī, kad pats prasītājs nespēj valdīt savas personīgās emocijas. Tomēr pirms pilnvarojiet kādu personu, pārliecinieties par izsniegtās pilnvaras saturu un pilnvarojuma apjoma robežas.

 

Svarīgi!

! Pilnvaras devējs un pilnvarnieks uzņemas savstarpējas saistības – pusēm ir gan tiesības, gan pienākumi.

! Ar pilnvarojuma līgumu pilnvarnieks uzņemas izpildīt konkrētu uzdevumu pilnvaras devēja vārdā. Savukārt pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu. Šajā darījumā saistības uzņemas ne vien pilnvarnieks, bet arī pilnvaras devējs.

! Fiziskai personai, kurai tiek izdota pilnvara, ir jābūt zināmai, uzticamai un pietiekami kompetentai jomā, kurā tā uzņemas pārstāvēt pilnvaras devēju.

! Pilnvaras apjomam jābūt atbilstošam uzticētajam pienākumam, lai pilnvarnieks varētu kvalitatīvi veikt viņam doto uzdevumu. Tajā pašā laikā ne mazāk svarīgi ir tas, lai pilnvarojuma apjoms nebūtu pārāk plašs un nepiešķirtu pilnvarniekam tādas tiesības, kuras pilnvaras devējs tomēr vēlas paturēt tikai savā pārziņā. Tās darbības, kuras būs veicis pilnvarnieks, pilnvaras devējam būs jāatzīst un jāpieņem par pareizām, izņemot gadījumus, kad pilnvarnieks ir pārsniedzis pilnvarojuma apjomu.

! Pilnvara tikai sniedz tiesības vest lietas, taču to neuzliek kā pienākumu.

! Civillikums neparedz, ka katra pilnvara būtu jāapstiprina pie notāra, tomēr to var pieprasīt citi likumi un iestādes.

! Pilnvara dod pilnvarniekam tiesības stāties tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām un darboties kā pilnvarotāja vietniekam.

! Sagatavojot pilnvaru pievērsiet uzmanību speciālajiem noteikumiem, kuri paredz pilnvaru notariālu apliecināšanu. Piemēram, Civilprocesa likums paredz, ka pilnvarai fiziskas personas pārstāvībai tiesā jābūt notariāli apliecināta.

! Pilnvaras tulkojums nepieciešams, ja dokuments ir izsniegts ārvalstīs, svešvalodā un iesniedzams vietējās iestādēs. Saskaņā ar Valsts valodas likumu, tulkojumam pievienojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā. Apliecināšanas prasība ir līdzīga kā pie pilnvaras apliecinājuma.

 

Mutvārdu pilnvarojums

Praksē ir ierasts, ka pilnvara sastādāma rakstveidā, taču ir gadījumi, kad pilnvarojums tiek izteikts mutvārdos. Šķīrējtiesvedības praksē ir gadījumi, kad kāda no pusēm vēlas realizēt savu tiesību un interešu aizstāvību un vēlas mutiski pilnvarot citu personu, kas nodrošinās tās aizstāvību. Parasti mutvārdu pilnvarojums tiek izteikts tiesas sēdē un šāds pilnvarojums jānoformē arī rakstveidā, proti, pilnvaras devējs šķīrējtiesas sēdē iesniedz rakstisku pilnvaru un papildus mutvārdos pilnvaro konkrēto personu, norādot tās pilnvaru apjomu. Mutvārdu pilnvarojums nav nepieciešams, ja iesniegtā pilnvara ir notariāli apliecināta.

 

Speciālpilnvara

Ar specpiālpilnvaru tiek uzdots vest atsevišķas un noteiktas lietas. Šī pilnvaras forma parasti ir paredzēta izmantošanai tikai konkrētās iestādēs, kuras norādītas pilnvarā. Pilnvarotajam pārstāvim ar šo pilnvaru tiek piešķirtas visas nepieciešamās tiesības interešu pārstāvībai konkrētā iestādē. Pilnvaras tekstā parasti nosaka, ka tiesības, saskaņā ar šo pilnvaru, nevar tikt nodotas trešajām personām, proti, pilnvara ir bez pārpilnvarojuma tiesībām. Speciālpilnvara parasti tiek izdota uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz tās atsaukšanai. Praksē peciālpilnvaru izsniedz, kad jāatrisina viens konkrēts jautājums vai jāveic viena vai vairākas atsevišķas darbības, piemēram, lai saņemtu algu, pensiju, noguldījumu, parakstītu vienīgi nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. Speciālpilnvaru izsniedz arī, piemēram, lai citu personu pilnvarotu pārstāvībai tiesā vai citās iestādēs dalībai konkrētā tiesas procesā vai vienā sēdē.

 

Universālpilnvara

Ar universālpilnvaru tiek uzdots pārzināt visas pilnvarotāja lietas. Universālpilnvara ir visplašākais pilnvarojuma veids, ar kuru pilnvarniekam tiek uzdots un atļauts pārstāvēt pilnvaras devēju visās lietās un visos jautājumos, kuros vispār pieļaujama un iespējama pārstāvība. Izsniedzot universālpilnvaru starp abām darījuma pusēm ir jābūt ļoti lielai uzticībai, jo pilnvarniekam piešķirtās pilnvaras ir ļoti plašas. Universālpilnvara noteikti nebūs piemērota gadījumiem, kad pilnvarojums dodams pārstāvībai tikai kādā konkrētā jomā vai jomās, piemēram, nekustamā īpašuma aģentam vai juristam, kurš uzņemas Jūs pārstāvēt un aizstāvēt visās tiesu, valsts un pašvaldības iestādēs ar visām tiesībām, kādas Jums ar likumu piešķirtas. Šādos gadījumos izsniedzama ģenerālpilnvara.

 

Ģenerālpilnvara

Ar ģenerālpilnvaru tiek uzdots pārzināt tikai zināmas šķiras lietas. Šī pilnvaras forma var tikt izmantota gadījumā, kad pilnvarotajai personai tiek piesķirtas visas tiesības pārstāvībai jebkurā tiesu institūcijā, tai skaitā arī šķīrējtiesā. Pilnvarotajai personai tiek piesķirtas tiesības atzīt prasību pilnā apmērā, apstrīdēt to, iesniegt tiesas nolēmumus izpildei tiesu izpildītājam, kā arī saistībā ar veicamajām darbībām parakstīt visus nepieciešamos dokumentus. Pilnvaras tekstā parasti tiek noteikts, ka tiesības, saskaņā ar šo pilnvaru, nevar tikt nodotas trešajām personām. Dotā pilnvara izdota uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz tās atsaukšanai. Ja ģenerālpilnvaru izsniedz, lai ļautu brīvi rīkoties ar nekustamo īpašumu – ar tiesībām pēc pilnvarnieka ieskatiem to pārdot (dāvināt, ieķīlāt), tad pilnvaras tekstā jānorāda, kādas darbības var veikt pilnvarnieks un kurām darbībām nepieciešams pilnvaras devēja apstiprinājums.

 

Pilnvaras termiņš

Ir pilnvaras, kurās tiek iekļauts un norādīts termiņš, līdz kuram tā ir spēkā, tomēr ir arī pilnvaras, kuras ir beztermiņa un derīgas līdz to atsaukšanai. Terminētās pilnvaras spēks beidzas ar savstarpēju vienošanos vai dotā uzdevuma pabeigšanu. Taču praksē ir situācijas, kad pilnvaras devējs maina savu viedokli un vēlas izbeigt citas personas tiesības kārtot darījumus tā vietā, piemēram, atsaucot savu pilnvarojumu. Vienošanos ir tiesības pārtraukt arī pilnvarotajai personai, uzsakot pilnvarojumu. Tāpat pilnvarojums zaudē spēku, iestājoties vienas vai otras personas nāvei.

 

Der zināt, ka ar pilnvaras nosaukšanu par speciālpilnvaru, universālpilnvaru vai ģenerālpilnvaru nepietiek, lai konstatētu, kādas darbības pilnvarnieks ir tiesīgs veikt. Visas veicamās darbības ir jāparedz un jāiekļauj pilnvaras tekstā un tām jābūt rūpīgi formulētam. Pilnvaras apjomam jābūt pietiekami plašām, lai pilnvarnieks varētu kvalitatīvi veikt doto uzdevumu, bet ne pārāk plašām, lai ierobežotu pilnvarnieka tiesības pieņemt lēmumus tajos jautājumos, kuros gala lēmumus vēlaties pieņemt pats.

 

Rīgas šķīrējtiesas mājaslapā sadaļā Atbalsts - Tipveida dokumentu paraugi - Jūs varat atrast Pilnvaras paraugus (Dokuments Nr.1 un Nr.2).

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: info@court.lv.Komentāri


Nav komentāru...    Rakstīt komentāru