RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2018 Jūnijs > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Jaunumi


Meklēt:

Kā pareizi gatavot dokumentu tulkojumus?

13-06-2018

Sagatavojot dokumentus divās valodās, tā saturam abās valodās ir jābūt identiskam. Tā kā ārvalstu partneris lasa līgumu tikai viņam saprotamā valodā, viņš arī pielieto līguma noteikumus kā tie tiek saprasti. Strīdus gadījumā puses sāks norādīt uz līguma punktiem, par kuriem rodas strīds, un, ja līgums tiek iztulkots neprecīzi, problēmas var pieaugt vēl lielākas.

 

Par to, kā nesastapties ar šādām problēmām, kā šīs problēmas var attīstīties, kā arī par tulkojumu apliecinājumu lasiet talāk rakstā!

 

Ja tiesa konstatēs, ka noslēgtajā līgumā ir pretrunīgi gribas izteikumi, tā var nepieņemt nevienas puses pozīciju un atzīt, ka līgums nav spēkā esošs. Civillikuma 1506. pants nosaka, ka pavisam tumši un nesaprotami, kā arī tieši sevī pretrunīgi gribas izteikumi nemaz nav iztulkojami, bet ir atzīstami par neesošiem. Līdz ar to dokumenti ir jātulko ar profesionālu tulku palīdzību, nemēģinot līguma tulkojumu padarīt pievilcīgāku partnerim, jo tiesa izvērtē abus tekstus un tos salīdzina.

 

Runājot par tiesvedību, saskaņā ar Civilprocesa likuma 13. pantu, tiesvedība valsts tiesā notiek valsts valodā un dokumentus svešvalodā lietas dalībnieki iesniedz, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

 

Savukārt 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6. punkts nosaka, ka, apliecinot dokumentu tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir ar lieliem burtiem rakstīti vārdi “TULKOJUMS PAREIZS”, tulka vārds, uzvārds, personas kods, tulka paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums, apliecinājuma datums. Kā arī tulks apliecina savu tulkojumu ar īpašu uzrakstu, kas ir minēts tālāk dotajā piemērā. Par nepareizu tulkojumu kriminālatbildību paredz Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 punkts 7.

 

Tulkojiet un aplieciniet tulkojumus pareizi!

 

Ja rodas jautājumi - griezieties pie Rīgas šķīrējtiesa kancelejas vadītājas Ilgas Jansones - tel.67365100, kanceleja@court.lv !

 

 

Piemērs:

 

Tulkojums no krievu valodas latviešu valodā

 

PARĀDZĪME

 

Es Jānis Bērziņš 111111-11111 dzīvojošs pēc adreses Krāslava, Torņa 11, saņēmu no Intas Kļavas 222222-22222 summu 3500 (trīs tūkstoši pieci simti) euro apmērā, ar atlīdzību 5% mēnesī, uz termiņu pus gads.

 

13.06.2008 gads                             Jānis Bērziņš (personiskais paraksts)

 

Ar šo es, Vera Ivanova, apliecinu, ka dokumenta tulkojums no krievu valodas uz latviešu valodu ir orfogrāfiski un pēc būtības pareizs. Esmu informēta par kriminālatbildību saskaņā ar Krimināllikuma 300. p. 1. daļu par apzināti nepatiesu tulkojumu.

 

TULKOJUMS PAREIZS

Vera Ivanova, p.k. 333333-33333__________________________

Apliecināts Brīvības ielā 11-11, Rīgā, LV-1006

2018. gada 13. junijāKomentāri


Nav komentāru...    Rakstīt komentāru