RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Atbalsts
Raksti

Raksti


Meklēt:

Jūsu sadarbības partneri ir ārpus Latvijas Republikas reģistrētas juridiskas personas vai ārvalstu pilsoņi?

13-04-2013

Vēlamies Jums atgādināt par iespēju izskatīt dažāda veida strīdus, tajā skaitā arī starptautiskus strīdus, Latvijā.

 

Neatkarīgi no tā, kur atrodas Jūsu sadarbības partneris un kādā pasaules valstī viņš ir  reģistrēts, ierakstot līgumā šķīrējtiesas atrunu par tiesvedību Rīgas Šķīrējtiesā, Jūsu strīdi tiks izskatīti Rīgā.

 

Pamatojoties uz 1958. gada Ņujorkas konvenciju “Par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu”, visām valstīm, kuras parakstījušas šo konvenciju ir jāatzīst šķīrējtiesas nolēmumus un tos jāizpilda savas valsts teritorijā.

 

Iekļaujot Rīgas Šķīrējtiesas atrunu līgumos ar sadarbības partneriem Eiropas valstīs, Āzijā vai Amerikas Savienotajās Valstīs, Jūs sev garantējat:

 

1. Ātru lietas izskatīšanu Latvijas teritorijā. Nav nepieciešams tērēt savu laiku izbraukumu plānošanai un piedalīties klātbūtnē tiesas sēdē;

2. Iespēju izvēlēties uz kuras valsts likumdošanas pamata tiks izskatīts strīds;

3. Nav nepieciešams meklēt juristus un advokātus Jūsu sadarbības partnera valstī.

 

SVARĪGI!!! Atzīstot un izpildot  šķīrējtiesas nolēmumus, kam piemēro 1958. gada Ņujorkas Konvenciju, Līgumslēdzēja valsts nevar piemērot ievērojami smagākus noteikumus vai augstāku maksu vai nodevas nekā tās, kas ir iekšējo šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanai un izpildīšanai.

 

 

Ar cieņu,

Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētājs

Jurijs Ņikuļcovs