RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Atbalsts
Raksti

Raksti


Meklēt:

Šķīrējtiesu tiesvedības nianses

10-09-2014

Arvien biežāk saskaramies ar ļoti sarežģītiem jautājumiem par šķīrējtiesas tiesvedību. Atgādinām, ka mūsu mājas lapā, sadaļā «Atbalsts» (apakšsadaļās «Instrukcijas», «Raksti») Jūs varat izlasīt atbildes uz daudziem jautājumiem. Ja Jūs esat saskārušies ar situāciju, kuru nevarat atrisināt, zvaniet mums (67365100), ar prieku palīdzēsim.

 

Pavisam nesen esam saņēmuši dažus jautājumus — uz kuriem sniedzam atbildes, pamatojoties uz mūsu praksi un pieredzi. Varbūt mūsu viedoklis Jums būs noderīgs.

 

1. Kā pierunāt partneri parakstīt līgumu ar šķīrējtiesas atrunu?

 

Mūsu atbilde: Pierunāt nav vienkārši un mūsuprāt tas nav vajadzīgs. Pajautājiet - «Kādā veidā mums pasargāt sevi no maksājumu neapmaksas termiņā?», «Jūs plānojiet nemaksāt laikus?» vai «Esiet informēti, ka valsts tiesa izskata parāda piedziņas lietas gadiem ilgi?». Jūs varat saņemt atbildi, - « … ir arī citi strīdi, piemēram, par preču kvalitāti … ».

 

Jūsu atbilde ir vienkārša — « … mēs piekrītam vienoties un ierakstīt līgumā punktu, ka strīdi, kas izriet no šajā Līgumā minēto maksājumu neizpildes noteiktajā termiņā, tiks izšķirti šķīrējtiesā... visi pārējie strīdi — valsts tiesā».

 

Šajā gadījumā šķīrējtiesas atruna var būt šāda: "Strīdi, kas izriet no šajā Līgumā minēto maksājumu neizpildes noteiktajā termiņā, tiks izšķirti Rīgas šķīrējtiesā (Reģ.№ 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā. Pārējie strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības."

 

2. Vai ir iespējams paredzēt līgumā personas, kura paraksta līgumu, galvojumu un atbildību nemaksāšanas gadījumā? Vai var neiekļaut to kā trešo līguma personu?

 

Mūsu atbilde: Vadoties pēc mūsu prakses, kā arī pilsētu un rajonu tiesu (iestāde, kura izsniedz izpildrakstus pēc šķīrējtiesas spriedumiem) prakses, Jūs varat neiekļaut līgumā atsevišķu galvojumu, bet varat iekļaut līgumā atsevišķu vienošanos. Šīs vienošanās var izskatīties sekojoši:

 

Pirmais variants:
 

"Es, uzņēmuma valdes loceklis, Vārds Uzvārds____________, personas kods ________ , kā fiziska persona uzņemos personiski un solidāri atbildēt (CL 1692.-1715.) kā pats parādnieks par šī Līguma saistību izpildi."

 

Otrais variants:

 

"Pircēja pārstāvis, kas parakstīja Līgumu pircēja vārdā, kā fiziska persona galvo par pircēja uzņemto saistību izpildi, un parāda rašanās gadījumā no pircēja puses, kā pats pircējs, uzņemas solidāri atbildēt pārdevējam, par Līgumā noteikto pircēja saistību izpildi kā pats parādnieks."

 

Rīgas šķīrējtiesas kolektīvs