RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Atbalsts
Raksti

Raksti


Meklēt:

Likumiskie nokavējuma procenti

13-04-2013

Godātie Rīgas šķīrējtiesas klienti!

 

Šodien mēs gribam pastāstīt Jums par likumiskajiem nokavējuma procentiem, to apmēriem un piemērošanas kārtību.

Civillikumā paredzēti līgumiskie un likumiskie nokavējuma procenti.

 

Līgumiskie nokavējuma procentivar tikt piemēroti pamatojoties uz tiesisku darījumu (ja līdzēji vienojas par šādiem procentiem līgumā).

Likumiskie nokavējuma procentivar tikt piemēroti pamatojoties uz likumu (likumā noteiktajos gadījumos).

 

Nokavējuma procentu apmērs saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu ir precīzi jānosaka aktā vai darījumā. Ja tas nav darīts, kā arī tajā gadījumā, ja likums nosaka aprēķināt likumiskos procentus, tie ir 6% gadā.

Likumā ir noteikta procentu pamatlikme, kuru nosaka Latvijas Banka divreiz gadā: 1. janvārī un 1. jūlijā.

 

 

Latvijas Bankas noteiktā procentu pamatlikme 2013. gada 1. janvārī ir 2,5% gadā.

 

 

Papildus tam, likums nosaka arī šādu likumisko procentu piemērošanas kārtību:

  • līgumos par preces piegādi, par pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, procentu likme ir 7% virs procentu pamatlikmes gadā, tas ir 7%+2,5%=9,5% gadā;
  • līgumos, kuros piedalās patērētājs (tas ir fiziska persona), procentu likme ir 6% gadā.

 

Nokavējuma procentus var piemērot papildus atrunātajiem kapitāla lietošanas procentiem un līgumsodam.

 

Svarīgi ir zināt, ka likumiskie nokavējuma procenti komercdarījumos piemērojami tikai tad, ja līgumslēdzēji darījumā nav noteikuši līgumiskos nokavējuma procentus.

 

Svarīgi ir atzīmēt, ka lūdzot piedzīt likumiskos procentus šķīrējtiesā, prasītājs var lūgt piedzīt procentus tikai par noteiktu termiņu un noteiktu summu.

 

Sekojiet līdzi Latvijas Bankas noteiktajai procentu pamatlikmei šeit:

http://www.bank.lv/monetara-politika/latvijas-bankas-noteikta-procentu-pamatlikme

 

Ar cieņu,

Rīga Šķīrējtiesas priekšsēdētājs

Jurijs Ņikuļcovs