Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Prasības pieteikums tiesā

Prasības pieteikums ir dokuments, kurā tiek atspoguļota visa lietas būtība. Veidlapā Prasības pieteikums tiek atspoguļoti visi nepieciešamie fakti, kuri pamato lietas būtību. Prasības pieteikuma veidlapā ir ne tikai parāda aprēķins pret Parādnieku, bet arī atsauce uz visām nepieciešamajām likuma normām, ar kurām Prasītājs pamato savu prasību sniedzot to tiesā. Veidlapai Prasības pieteikums ir jāpievieno dokumentu apliecinātas kopijas, kuras pamato Kreditora prasību. Pievienojamie dokumenti ir starp pusēm noslēgtais līgums, izrakstītie rēķini vai pavadzīmes, pirmstiesas sarakste starp pusēm, papildus vienošanās, ja tādas tika noslēgtas. Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā Prasītājam ir jāapmaksā arī tiesvedības maksa un maksājuma uzdevums ir jāpievieno Prasības pieteikumam. Veidlapā Prasības pieteikums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos un lūgt piedzīt parādu solidāri no Parādnieka un Galvinieka. Svarīgi ir atzīmēt līguma veidu – par precēm vai pakalpojumiem, kāds ir noslēgts starp pusēm, kad tiek aizpildīta veidlapa. Aizpildot veidlapu ir būtiski korekti atzīmēt līguma veidu (preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana), kāds ir noslēgts starp pusēm.

1. Pamatdati:
?
Vieta:
?
Datums:
?
Līguma Nr.:
?
Procentu veids pēc sprieduma:
?
Soda tips:
?
Sods:
 %
?
Procentu veids:
?
Tiesnešu skaits:
?
Prasības tips:
-
2. Prasītājs:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Juridiskā adrese:
?
Amats:
?
Vārds, uzvārds:
-
3. Atbildētājs:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Adrese:
-
4. Galvinieks:
?
Vārds, uzvārds:
?
Personas kods:
?
Adrese:
-
?
5. Parādu apliecinoši dokumenti:
?
Aprēķins uz:
1.
+
-
?
6. Pielikumā:
1.
2.
3.
4.
5.
+
-
Šīs formas izmantošanas statistika: 1516