Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Parāda aprēķins

Parāda aprēķins ir dokuments, kas atspoguļo precīzu debitora parādu kreditoram. Šo dokumentu var izmantot preču piegādātāji vai dažādu pakalpojumu sniedzēji. Parāda aprēķinā papildus pamatparādam saskaņā ar noslēgto līgumu var uzskaitīt gan līgumsodu, gan nokavējuma procentus. Kā arī, ja līgums netika noslēgts, bet darījums veikts, parāda aprēķinā ir iespējams aprēķināt likumiskos nokavējuma procentus. Šis dokuments ir neatņemama prasības pieteikuma sastāvdaļa parāda piedziņas strīdos, jo zaudējumu aprēķins parāda un izskaidro prasības summu.

1. Pamatdati:
?
Vieta:
?
Līguma Nr.:
?
Soda tips:
?
Sods:
 %
?
Procentu veids:
-
?
2. Parādu apliecinoši dokumenti:
?
Aprēķins uz:
1.
+
-
Šīs formas izmantošanas statistika: 2129