Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Pirmstiesas brīdinājums

Veidlapai Pirmstiesas brīdinājums ir visstingrākais raksturs. Papildus tam, ka tiek norādīts parāda apmērs, termiņi un soda sankcijas (līgumsods, nokavējuma procenti), Parādniekam ir dota pēdējā iespēja samaksāt parādu strikti norādītā laikā. Pirmstiesas brīdinājumā Kreditors brīdina, ja Parādnieks nenokārtos savas saistības, viņš vērsīsies tiesā ar prasību par parāda piedziņu no Parādnieka, pieprasīs apķīlāt Parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, kustamo mantu, skaidro naudu, ierakstīs aizlieguma atzīmes attiecīgajos publiskajos reģistros, pieprasīs apķīlāt maksājumus, kuri Parādniekam pienākas no trešajām personām, kā arī Kreditors apsver iespēju iesniegt pieteikumu pilsētas rajona tiesā par maksātnespējas procesa uzsākšanu un Parādnieka atzīšanu par maksātnespējīgu. Ja pēc Pirmstiesas brīdinājuma saņemšanas Parādnieks ļaunprātīgi būs veicis vai gatavosies veikt darbības, kas jebkādā veidā prettiesīgi kaitēs Kreditoram, tiks iesniegts paziņojums piekritīgā tiesību aizsardzības iestādē par Parādnieka vai ar to saistīto personu izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu atbilstoši attiecīgām Krimināltiesību normām. Papildus Parādniekam tiek atgādināts par to, ka, ja prasības pieteikums tiks iesniegts tiesā, viņam papildus vajadzēs apmaksāt visus tiesāšanās izdevumus (jurista/advokāta honorārs un tiesas izdevumus) un likumiskos nokavējuma procentus, kuri tiks aprēķināti līdz sprieduma izpildes dienai. Veidlapā Pirmstiesas brīdinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.

1. Pamatdati:
?
Vieta:
?
Datums:
?
Pirmstiesas brīdinājuma Nr.:
?
Apmaksāt (dienu laikā):
?
Soda tips:
?
Sods:
 %
?
Procentu veids:
-
2. Kreditors:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Juridiskā adrese:
?
Banka:
?
Konta Nr.:
?
Amats:
?
Vārds, uzvārds:
-
3. Kontaktpersona:
?
Vārds, uzvārds:
?
Telefons:
?
E-pasts:
?
Fakss:
-
4. Parādnieks:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Adrese:
-
5. Galvinieks:
?
Vārds, uzvārds:
?
Personas kods:
?
Adrese:
-
?
6. Parādu apliecinoši dokumenti:
?
Aprēķins uz:
1.
+
-
Šīs formas izmantošanas statistika: 1603