Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Brīdinājums par līgumsaistību izpildi

Veidlapai Brīdinājums ir stingrāks raksturs nekā veidlapai Atgādinājums. Šī veidlapa ir stingras formas paziņojums par parādu ar soda sankciju (līgumsods, nokavējuma procenti) aprēķinu, kurā tiek piedāvāts pamatparādu apmaksāt kopā ar līgumsodu/ nokavējuma procentiem. Kā arī Parādniekam tiek paziņots, ka informācija par Parādnieka parādu ir publicēta publiskajā nemaksātāju reģistrā, un, ja parāds tiks apmaksāts Kreditora noteiktajā termiņā, parādnieka dati no publiskā nemaksātāju reģistra tiks dzēsti. Kreditors patstāvīgi nosaka termiņu, līdz kuram ir jāizpilda iestājušās saistības. Kreditors norāda personas kontaktinformāciju, pie kuras ir jāvēršas, ja rodas jautājumi saistībā ar parāda apmaksu. Veidlapā Brīdinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.

1. Pamatdati:
?
Vieta:
?
Datums:
?
Brīdinājuma numurs:
?
Apmaksāt (dienu laikā):
?
Soda tips:
?
Sods:
 %
?
Procentu veids:
-
2. Kreditors:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Juridiskā adrese:
?
Banka:
?
Konta Nr.:
?
Amats:
?
Vārds, uzvārds:
-
3. Kontaktpersona:
?
Vārds, uzvārds:
?
Telefons:
?
E-pasts:
?
Fakss:
-
4. Parādnieks:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Adrese:
-
5. Galvinieks:
?
Vārds, uzvārds:
?
Personas kods:
?
Adrese:
-
?
6. Parādu apliecinoši dokumenti:
?
Aprēķins uz:
1.
+
-
Šīs formas izmantošanas statistika: 1535