Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Pasākumu kalendārs

Atgādinājums par parāda apmaksu

Veidlapa Atgādinājums ir izveidota ar nolūku atgādināt parādniekam par viņa saistībām. Šajā veidlapā tiek norādīti - neapmaksāto rēķinu numuri, apmaksas iestāšanās termiņi un neapmaksāto rēķinu kopējā parāda summa. Kreditors patstāvīgi nosaka termiņu, līdz kuram ir jāizpilda iestājušās saistības. Ar šo Atgādinājumu Kreditors vieglā formā piedāvā Parādniekam apmaksāt parādu līdz noteiktam termiņam, bet Kreditors brīdina, ja parāds netiks samaksāts, viņš var izvietot informāciju par Parādnieka parādu kādā no publiskajiem nemaksātāju reģistriem. Kā arī Kreditors norāda kontaktinformāciju par personu, pie kuras ir jāgriežas, ja rodas jautājumi sakarā ar parāda apmaksu. Līgumsodi šajā veidlapā netiek uzskaitīti, jo tas ir tikai atgādinājums par radušos parādu. Veidlapā Atgādinājums Jūs varat iekļaut arī Galvinieku, ja tāds ir saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.

1. Pamatdati:
?
Vieta:
?
Datums:
?
Atgādinājuma Nr.:
?
Apmaksāt (dienu laikā):
-
2. Kreditors:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Juridiskā adrese:
?
Banka:
?
Konta Nr.:
?
Amats:
?
Vārds, uzvārds:
-
3. Kontaktpersona:
?
Vārds, uzvārds:
?
Telefons:
?
E-pasts:
?
Fakss:
-
4. Parādnieks:
?
Nosaukums:
?
Reģistrācijas numurs:
?
Adrese:
-
5. Galvinieks:
?
Vārds, uzvārds:
?
Personas kods:
?
Adrese:
-
?
6. Parādu apliecinoši dokumenti:
1.
+
-
Šīs formas izmantošanas statistika: 1540