RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Atbalsts
Instrukcijas

Instrukcijas


Meklēt:

Instrukcija E-adreses izveidošanai

26-05-2022

E-adrese ir oficiāla elektroniskā adrese, kuru valsts noteikusi kā drošas saziņas pakalpojumu. Tā ir uzņēmuma digitālā pastkastīte, kā arī ērts un drošs veids, kā sazināties ne tikai ar valsts un pašvaldību iestādēm, bet arī tām iestādēm, kas iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā. E-adrese ļauj efektīvi sazināties jebkurā laikā un atrašanās vietā.E-paraksts

22-03-2021

Katru dienu mēs saņemam lielu skaitu jautājumu par to, kā izveidot elektronisko parakstu. Jūsu ērtībai esam izveidojuši ērtu elektroniska paraksta reģistrācijas instrukciju. Tagad, neizejot no mājām, 3-4 dienu laikā, Jūs varat izveidot elektronisku parakstu ar mobilo aplikāciju eParaksts mobile palīdzību.Ko darīt, ja parādnieks labprātīgi nepilda Rīgas šķīrējtiesas nolēmumu?

06-02-2017

Rīgas šķīrējtiesas spriedums stājas spēkā nekavējoties pēc tā pasludināšanas un tiek izpildīts labprātīgi kārtībā un termiņos, kas ir norādīti Rīgas Šķīrējtiesas spriedumā. Termiņš tā izpildei ir norādīts Rīgas Šķīrējtiesas spriedumā un sastāda ne mazāk kā 5 dienas.Šķīrējtiesvedības shēma

17-03-2015Kā bezmaksas pārbaudīt fiziskās personas deklarēto dzīvesvietas adresi?

16-03-2015

Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā, ir svarīgi pārbaudīt norādītās atbildētāja adreses pareizību. Nepareizi norādīta adrese var kļūt par pamatojumu izpildraksta izsniegšanas atteikšanai. Kā ātri uzzināt vai cilvēks ir deklarēts pēc konkrētās adreses?Kā sazināties ar meklējamo personu?

19-08-2014

Fizisko personu datu aizsardzības likums aizliedz Pārvaldei izpaust ziņas no Iedzīvotāju reģistra par citu personu, izņemot gadījumus, kad pati meklējamā persona tam ir piekritusi.Instrukcija izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra par deklarēto dzīvesvietu

08-11-2013

Izziņu par deklarēto dzīvesvietu no iedzīvotāju reģistra var saņemt fiziskas un/vai juridiskas personas par citu fizisku personu uz motivēta iesnieguma pamata


Izziņu var pieprasīt:

  • klātienē vai pa pastu PMLP* teritoriālajās nodaļās;
  • pa pastu sūtot pieprasījumu Iedzīvotāju reģistra departamentam – Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija 1, k -3;
  • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".


Jūs varat atgūt iemaksāto PVN!

04-06-2013

Kā pareizi norakstīt bezcerīgos parādus?

Kādi soļi jāveic, lai atgūtu iemaksāto PVN?

Ja uzņēmumam ir parāds un ir liela varbūtība, ka tas netiks atdots, tad tas ir jānoraksta. Norakstot zaudēto parādu, uzņēmumam ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.Ko darīt, ja atbildētājs ir ārvalstīs?

25-04-2013

Ja Jūsu strīds ar ārvalsts atbildētāju ir izšķirts kādā no Latvijas šķīrējtiesām, lietā ir pieņemts Jums labvēlīgs nolēmums, bet Atbildētājs to labprātīgi nepilda, tad vienīgā iespēja izpildīt nolēmumu piespiedu kārtība ir saņemot izpildrakstu.Kas jādara, ja rajona (pilsētas) tiesa atteikusi izsniegt izpildrakstu?

13-04-2013

Var gadīties, ka rajona (pilsētas) tiesa atsaka izsniegt izpildrakstu Rīgas šķīrējtiesas spriedumam par piespiedu izpildi. Ko tādā gadījumā darīt kreditoram?