RŠT ir doto organizāciju biedrs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

Atbalsts
Instrukcijas

Instrukcijas


Meklēt:

Kā sazināties ar meklējamo personu?

19-08-2014

Fizisko personu datu aizsardzības likums aizliedz Pārvaldei izpaust ziņas no Iedzīvotāju reģistra par citu personu, izņemot gadījumus, kad pati meklējamā persona tam ir piekritusi.

 

Gadījumos, kad vēlaties sazināties ar kādu personu, kuras adresi esat pazaudējis vai aizmirsis, vai nezināt, Pārvalde var palīdzēt sazināties ar meklējamo personu.

 

Meklētājam jāuzrāda pase, kvīts par pakalpojuma apmaksu un jāiesniedz rakstisks pieteikums, kurā jānorāda meklējamās personas uzvārds, vārds un personas kods vai dzimšanas datums (brīvā formā).

 

Papildus iespējams iesniegt iepriekš sagatavotu rakstisku ziņu, kuru nosūtīt meklējamai personai.

 

Pārvaldes darbinieki sagatavoto rakstisko ziņu pārsūtīs meklējamam cilvēkam uz viņa reģistrēto dzīvesvietu, par kuru ziņas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

 

Pakalpojumu var pieprasīt:

 

Par pakalpojumu jāveic maksājums atbilstoši PMLP maksas pakalpojumu cenrādim - 5,52 EUR + pasta izdevumi.

 

Pieteikuma paraugs