RAC is a member of these organizations

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Mediācija un ADR

Latvijas Tirgotāju Asociācija

Rīgas Biznesa kamera

News

News calendar

<< < 2022 July > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

News


Search:

Prasījuma tiesību noilguma jēdziens

27
03-07-2018

Diemžēl, varbūt kādās situācijās arī par laimi, visam ir savi termiņi, savs mērs, savi ierobežojumi – runājot par kaut kā lietošanas laiku, par derīguma termiņiem, par garantijas laikiem utt. Kā Jūs jau labi zināt, termiņi biznesā ir vitāli svarīgi – izvirzītājos mērķos un uzrakstītājos plānos, bet it īpaši vienošanās ar partneriem un klientiem izpildīšanā.

 

Kāpēc ir svarīgi ievērot līgumu izpildes termiņus ar Jūsu partneriem? Tāpēc, ka pastāv tāds termins kā prasījuma tiesību noilgums. Tas nozīmē, ka, vienkārši sakot, var pienākt brīdis, kad neizpildot līgumā noteiktos termiņus, partneris var praktiski uz likumiskiem pamatiem nepildīt iepriekš norunātos līguma nosacījumus. Piemēram, runājot par parādu, tad pat caur tiesu – valsts vai šķīrējtiesu – pēc noilguma termiņa beigām neko vairs nebūs iespējams atgriezt.

 

Par to, kas ir prasījuma tiesību noilgums un par to, kā nepazaudēt savu naudu, lasiet tālāk.

 

Juridiska vai fiziska persona, kuras tiesības ir aizskartas, var vērsties atbilstošā iestādē – valsts tiesā vai šķīrējtiesā – ar prasību (prasības pieteikumu) par aizskarto tiesību aizsardzību. Tomēr šī iespēja ir ierobežota ar noteiktu termiņu - prasījuma tiesību noilgumu. Prasījuma tiesību noilgums Civillikumā ir laika periods, kuram iztekot prasītājs (tas, kam pieder prasījuma tiesības) zaudē tiesības vērsties tiesā pret atbildētāju savu aizskarto tiesību aizsardzībai.

 

Pastāv tāds termins kā kopējais prasījuma tiesību noilgums, to regulē Civillikums, un Latvijā pēc termiņiem tie ir 10 gadi. Prasījuma tiesību noilgums komercdarījumiem ir 3 gadi, jo to paredz speciālais likums – Komerclikums.

 

Pēc prasījuma tiesību noilguma termiņa iztecēšanas ieinteresētā persona zaudē iespēju prasīt aizskarto tiesību aizsardzību valsts tiesā vai šķīrējtiesā, t.i. materiālajā nozīmē prasītājs zaudē tiesības prasīt no atbildētāja tā saistību izpildi. Tajā pašā laikā persona var iesniegt valsts tiesā vai šķīrējtiesā prasības pieteikumu, pat tad, ja prasījuma tiesību noilguma termiņš ir beidzies (tiesības uz tiesvedības prasības pieteikumu procesuālajā nozīmē). Vienkārši sakot, iesniegt lietu Jūs varat, taču tiesa visticamāk to atsauks materiālajā daļā, it īpaši, ja otrai strīda pusei būs pretenzijas pret prasību, un viņai, spriediet paši, visticamāk būs tādas pretenzijas.

 

Prasījuma tiesību noilguma noteikšanas mērķis ir - disciplinēt civillietas dalībniekus. Noteikto laika robežu esamība stimulē to, ka ieinteresētās puses nevilcinās prasīt saistību izpildi un iesniegt prasības pieteikumus, tādējādi radušos strīdu atrisināšana notiek savlaicīgi.

 

Prasījuma tiesību noilgums termiņš attiecas uz visiem darījumiem, kuri veikti saimnieciskās darbības rezultātā – noma, pirkums un pārdevums, pakalpojumu sniegšana utt. Kā jau tika minēts augstāk, LR Komerclikums (406. pants) nosaka pieprasījuma tiesību noilguma termiņu – 3 (trīs) gadi. Ja runājam par parādu, tad tas nozīmē, ka, ja 3 gadu laikā Jūs neveicat nekādas darbības, kas saistītas ar parāda vai zaudējumu atgūšanu, Jūs varat zaudēt tiesības atgūt parādu.

 

Ko darīt, ja prasījuma tiesību noilguma termiņš iet uz beigām, bet parādnieks Jums nemaksā?

 

Lai pagarinātu prasījuma tiesību noilguma termiņu, kreditoram ir nepieciešams veikt parāda vai zaudējuma atgūšanas pasākumus. Šādā situācijā ir 2 varianti, kā rīkoties:

1) ar ierakstītu vēstuli uz parādnieka adresi ir jānosūta pretenzija par parāda esamību ar prasību to samaksāt

vai

2) iesniegt tiesā prasību par zaudējumu vai parāda atgūšanu. Tas pagarinās prasījuma tiesību noilguma termiņu, un tas nozīmē, ka termiņš atsākas no jauna – no datuma, kad tika nosūtīta pretenzija vai tika iesniegta prasība tiesā.

 

Svarīgi - neaizmirstiet saglabāt kvīti, kas liecina par pretenzijas nosūtīšanu atbildētājam pa pastu.

 

Lai taupītu Jūsu laiku un Jūsu ērtībai, mēs esam sagatavojuši pretenziju tipveida formas – dokumentu veidlapas, kuras Jūs varat izmantot, lai atgādinātu Jūsu parādniekam par parādu, kā arī sagatavojām prasības pieteikuma formu (spiediet uz dokumentu nosaukumiem un ejiet pēc saitēm):

 

1. Atgādinājums (par samaksas pienākuma izpildīšanu)

2. Brīdinājums (par parādu samaksas pienākuma izpildīšanu)

3. Pirmstiesas brīdinājums

4. Tiesvedības prasības pieteikums

 

Sūtiet pretenzijas parādniekiem, sniedziet lietas tiesā un nepieļaujiet prasījuma tiesību noilguma termiņa notecēšanu!Comments

Rīgas šķīrējtiesa (17.05.2022 10:31)

Scetinina Aelita (09.05.2022 21:13): Если Вы оплатили счет за данные ущербы BALTA, тогда у любого кредитору нет права взыскивать долг по тому же требованию (долгу), если оно уже взыскано (оплачено). Вам необходимо ответить в письменном виде Julianusу и информировать их, что данный долг по ущербу уже оплачен BALTA, и указать, когда он был оплачен. По поводу процентов - в данной ситуации, если у Вас нет договорных отношений с кредитором, то кредитор по закону может от Вас требовать в законе указанных процентов за просрочку- это 6% годовых и данная сумма процентов не может превышать основной долг.

Scetinina Aelita (09.05.2022 21:13)

Здравствуйте. Я залила квартиру соседей . У них страховой полис с BALTA. Об этом я узнала через 6 месяцев, когда sia Julianus прислала счет , включая свои проценты. Я оплатила счет непосредственно BALTA . Может ли sia Julian требовать с меня проценты в судебном порядке ? По моему есть закон о 10% сумме процентов.

Jeļena (31.12.2021 11:52)

Добрый день! Лет15 назад супруг брал деньги в банке под залог квартиры . Я выступила гарантом. Муж в 2014 году умер,существует ли для меня какой-то срок давности по этому вопросу? Спасибо.

Наталья (16.12.2021 14:32)

Добрый день! Скажите, а есть срок исковой давности по налогам. Если у фирмы, например, есть долги по налогам уже более 6 лет и фирма всё это время не ведёт никакой хозяйственной деятельности? Спасибо

анна (09.12.2020 12:04)

в 2013 году на меня и еще 8 человек путем мошенничества были взяты деньги. был заведен уг.проц. и был суд а кредитреформ 7 эти лет требует у меня эти 344 евро хотя я высылала им все бумаги и по телефону объясняла. И из полиции все было послано а они требуют и еще без суда внесли меня в черный список

Сергей (12.02.2020 10:04)

Julianus inkasso требует долг 2004 года. Хотя я оплатил еще в 2005 году. Естественно чек не сохранился и банка, в котором платил, давно нет.

Максим (16.04.2019 07:10)

Здравствуйте, на днях звонят из creditreform и говорят что у меня имеется долг в LMT, после всех уточнений ,оказывается- что 16-ть лет назад я не оплатил счёт в LMT , я этот долг и непомню, 16-ть лет мне никто не звонил, а тут вдруг вспомнили. Не подскажите- должен ли я платить этот долг по истечению ,такого долгого времени???

Aleksej (22.01.2019 21:43)

Задолжность по долгу ,но не быстрый кредит около 5 лет...заблокировали счет недавно и автоматически снимают деньги..это относится к 3 или 10 годам???

Надежда (30.08.2018 15:50)

Добрый день. Вопрос по поводу быстого кредита. Кредит был каким- то обманным образом взят на мое имя совершенно посторонним человеком. В полиции по моему заявлению обещали заняться данным вопросом.Я,естественно, кредит гасить не собираюсь! Долг, якобы, мой, продают друг другу разные коллекторы( юридические лица). Долг растет не по дням. а по часам!Непонятно , как они считают проценты! Одним словом, как долго меня могут преследовать поллекторы за кредит, который я не брала!

Rīgas šķīrējtiesa (23.08.2018 12:09)

Добрый день, Юлия ! Отвечая на Ваш вопрос, желаем у Вас уточнить, а именно в какой ситуации Вы сейчас находитесь: Если вы платите долг согласно условиям, указанным в договоре, то: 1) Если Вас интересует уплата кредита до того, как у Вас появилась задолжность, то срок требования уплаты кредита зависит только от того, как у Вас это описано в договоре, то есть, нет конкретных сроков в законе, которые требуют погасить долг в конкретный срок, месяц или час. Согласно пункту 56. Правил Кабинета Министров номер 619 "Правила кредитования потребителя", стороны сами согласовывают срок погашения долга, а так же и другие важные состовляющие части договора. В договоре такого вида не могут не указать в каком порядке и в какие сроки долг должен быть погашен. Такой пункт в договоре является не обязательным согласно Гражданскому закону, однако желательно такой пункт в договор внести, чтобы исключить возможные недопонимания. 2) Если после окончания срока договора, в котором указаны конкретные сроки уплаты долга, но кредитор ничено от Вас не требует, не присылает письма с напоминаем об оплате долга или не обращается в суд с исковым заявлением, то по истечению 10 лет согласно Гржаданскому закону ЛР статья 1895 наступает давность - "Все права требования, которые определенно не изъяты из действия давности и для использования которых законом не установлены более короткие сроки, прекращаются, если имеющее право лицо не использует их в течение десяти лет". Однако, если же в течении этих 10 лет кредитор присылал Вам, как должнику напоминание, то в этом случае давность прекращается (статья 1905. Гражданского закона ЛР).
Write comment